Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia mężczyznę, widziane z tyłu, który siedzi przy komputerze. Na monitorze włączona jest wyszukiwarka – widoczny jest napis „search”. Zdjęcie pochodzi z  Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Cyfryzacja coraz śmielej wkracza w życie każdego z nas (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Cyfryzacja w natarciu

Pandemia wymusiła na wszystkich przyspieszoną lekcję cyfryzacji. Dziś większość firm i instytucji przyznaje, że albo planuje, albo przechodzi właśnie cyfrową transformację. Zmian doświadczamy na co dzień także w administracji publicznej i wszelkiego rodzaju usługach medycznych.

Z danych datareportal.com wynika, że z Internetu korzystają 32 mln Polaków. Prawdziwe zapotrzebowanie na usługi cyfrowe pokazały najtrudniejsze miesiące pandemii, kiedy zamknięci w domach, większość spraw załatwialiśmy zdalnie. Wiele firm i instytucji choć nie było gotowych na zmiany, musiało w ekspresowym tempie dostosować się do nowej rzeczywistości. Dziś widać tego efekty. E-usługi wdrażane są nie tylko w sektorze prywatnym, ale również w medycynie i administracji. Także w naszym regionie. Na rozwój elektronicznych usług publicznych zarząd województwa przeznaczył ponad 180 ml zł.

Przede wszystkim pacjenci

Jednym z sektorów, który przechodzi cyfrową transformację jest branża medyczna. Wdrożenie e-usług ma nie tylko poprawić dostęp do świadczeń, ale także lepiej zorganizować pracę personelu i skrócić czas oczekiwania na badania i zabiegi.

W Wielkopolsce, w ramach WRPO 2014+, do szpitali wojewódzkich trafiło ponad 11 mln zł. Środki zostaną przeznaczone na rozwój elektronicznych usług publicznych z zakresu e-zdrowia. Podpisanie umów z beneficjentami odbyło się 25 sierpnia.

- Żyjemy w świecie coraz bardziej scyfryzowanym. Jesteśmy po doświadczeniach pandemii COVID-19, które uświadomiły nam, jak istotne jest wykorzystanie technik informatycznych w wielu dziedzinach naszego życia, m.in. w medycynie – mówił Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

Pieniądze otrzymały Wielkopolskie Centrum Onkologii, Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu, Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie oraz Szpital Wojewódzki w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na zakup urządzeń, oprogramowania i wdrożenie systemów do codziennego funkcjonowania placówek.

- Chcemy, by beneficjentami tych usług byli przede wszystkim pacjenci – podkreślają szefowie szpitali. - Dzięki nowym technologiom możliwa będzie między innymi telerehabilitacja pacjenta w domu czy monitorowanie stanu chorych kardiologicznie. W szpitalach wprowadzone zostanie też elektroniczne zarządzanie ruchem pacjenta czy telewizyty. Dzięki systemowi telenawigacji, pacjent będzie poruszał się w ośrodku wyłącznie po strefach jemu dedykowanych. Personel szpitala będzie miał natomiast dostęp do bazy online wyników. Wszystko to nie tylko podniesie jakość, ale i szybkość świadczonych usług – mówią zgodnie.

Konin w chmurze

W tyle nie pozostaje również administracja publiczna. Wdrażane e-usługi to przede wszystkim wygoda, szybkość i mniejsze koszty. Dlatego i na ten cel przeznaczono potężną pulę środków. 30 sierpnia podpisano umowę, opiewającą na 14,5 mln zł, na rozwój elektronicznych usług publicznych w gminach Wolsztyn, Rychtal, Środa Wielkopolska, Krzymów oraz mieście Luboń.

Schemat przedstawia, w ujęciu tabelarycznym, korzyści, jakie poszczególne grupy interesariuszy otrzymują, dzięki korzystaniu z geoportalu. Schemat pochodzi z archiwum beneficjenta. - Samorządy przygotowały wiele bardzo dobrych projektów, dotyczących informatyzacji usług administracyjnych. Pamiętamy, że w czasie pandemii kontakt za pomocą łączy informatycznych zdecydowanie ułatwił nam porozumiewanie się. Obszar ten wymaga jednak ogromnego dofinansowania – mówił marszałek.

Podpisane umowy pozwolą na realizację projektów o łącznej wartości ponad 17 mln zł. To znaczący wkład w wielkopolską infrastrukturę informatyczną.

- To odpowiedź na jedną z najważniejszych i najpilniejszych potrzeb naszych czasów – podkreślali zgodnie włodarze.

Sporo o wdrażaniu e-usług w administracji wiedzą w powiecie konińskim. W marcu zeszłego roku zakończyła się tam bowiem realizacja projektu, którego celem było wdrożenie rozwiązań mających zapewnić publiczny dostęp do danych przestrzennych powiatu i 14 gmin.

- Realizacja projektu wymagała ogromnych nakładów pracy – mówi Zofia Maślak, Dyrektor Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Koninie. - Najpierw trzeba było przekształcić do postaci elektronicznej dane geodezyjne i kartograficzne naszego regionu. Opracowaliśmy zdjęcia lotnicze, na podstawie których powstała ortofotomapa powiatu. Utworzyliśmy nowe bazy danych, m.in. obiektów topograficznych oraz sieci uzbrojenia terenu, a istniejące zmodernizowaliśmy tak, aby były bardziej przystępne – tłumaczy.

Dla celów projektu konieczny był również zakup infrastruktury technicznej, co umożliwiło wdrożenie systemu komunikacji urząd-klient i urząd-urząd. Opracowano także koncepcję prowadzenia poszczególnych baz danych opartą o tzw. chmurę, do której dostęp mają odpowiedni pracownicy, z poszczególnych jednostek gmin i powiatu. Tak stworzona infrastruktura daje możliwość wymiany danych w stworzonym geoportalu powiatu, który jest dostępny pod adresem konin.geoportal2.pl.

- Rozwiązania okazały się strzałem w dziesiątkę. Z każdym rokiem wzrasta liczba spraw załatwianych zdalnie – mówi Zofia Maślak.

Całkowita wartość projektu „Wzmacnianie zastosowania TIK w Powiecie Konińskim – Integracja i harmonizacja baz danych oraz udostępnienie elektronicznych usług publicznych” to kwota prawie 15 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Unijnych dla Wielkopolski wyniosło ponad 12 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE