Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia nowo wybudowaną drogę wiodącą przez miejscowość. Po obu stronach widoczne domy jednorodzinne, po lewej ścieżka rowerowa, po prawej chodnik. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Nowy odcinek trasy przez Wijewo i Radomyśl w powiecie leszczyńskim liczy 8,4 km (archiwum beneficjenta).

Rozbudowa drogi 305

Trwają intensywne prace związane z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 305. We wrześniu oddano fragment trasy w powiecie leszczyńskim. Aktualnie roboty prowadzone są na odcinku od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry.

Droga wojewódzka nr 305 łączy województwa wielkopolskie, lubuskie i dolnośląskie. Ze względu na lokalizację i natężenie ruchu wymagała poprawy stanu technicznego i dostępności. Modernizacja objęła fragment o łącznej długości ponad 20 km od Solca w powiecie wolsztyńskim do granicy województwa wielkopolskiego w powiecie leszczyńskim. Prace rozpoczęły się w 2017 r. Podzielone zostały na cztery etapy. Dwa pierwsze obejmowały remont odcinka o długości ok. 3,6 km od mostu na Południowym Kanale Obry do Moch oraz fragmentu od Moch do granicy powiatu leszczyńskiego (6,4 km). Ich modernizacja zakończyła się w 2019 r. W tym samym roku ruszyły prace w powiecie leszczyńskim, które zakończyły się w sierpniu br.

Oficjalne otwarcie odcinka trasy o długości 8,4 km, przebiegającej przez Wijewo i Radomyśl w powiecie leszczyńskim aż do granicy województwa, odbyło się 10 września. W uroczystości wzięli udział m.in. Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Mieczysław Drożdżyński - wójt Gminy Wijewo, a także parlamentarzyści, radni województwa i lokalni samorządowcy.

– Ta inwestycja ma długą historię, która sięga poprzedniej, unijnej perspektywy finansowej. Wtedy – w związku z wieloma potrzebami – nie wystarczyło pieniędzy. Nie wynikało to z braku chęci, ale rozmiaru inwestycji, której koszt na jednym, przebiegającym przez powiat leszczyński odcinku wyniósł 25,4 mln zł – mówił Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. – Gdyby nie Fundusze Europejskie, ten projekt nie mógłby być zrealizowany. Tym bardziej, że całkowity koszt modernizacji drogi wojewódzkiej nr 305 to ponad 80 mln zł – podkreślał.

W ramach inwestycji powstały m.in. nowe skrzyżowania i zjazdy, ścieżka rowerowa, zatoki autobusowe z wiatami. Wybudowano przepusty i przejścia dla zwierząt. Pojawiło się też nowe oznakowanie. Wzdłuż drogi nasadzono zieleń.

Zdjęcie ukazuje zniszczoną drogę wjazdową do miejscowości Solec. Widoczne są wyraźnie nierówności jezdni. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

– Każda droga łączy i każda umożliwia rozwój – mówił Mieczysław Drożdżyński, wójt Gminy Wijewo. – Jesteśmy dumni, że ta droga od strony lubuskiej jest bramą do Wielkopolski. Mam nadzieję, że będzie nam służyć długie lata – zaznaczał.

W sierpniu ruszyły prace na ostatnim odcinku modernizowanej drogi 305 - od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry (1,7 km). Roboty obejmują: wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni, przebudowę skrzyżowań, budowę i przebudowę chodników i ścieżki rowerowej. Wzdłuż trasy postawiony zostanie specjalny ekran akustyczny. Pojawi się aktywne oznakowanie i wyspy spowalniające. Planowana jest również przebudowa zjazdów na posesje, kanalizacji deszczowej i przepustów. Prace zakończyć mają się w październiku 2022 r.

– Realizacja inwestycji przyczyni się do dalszego rozwoju komunikacyjnego regionu i poprawi komfort życia mieszkańców – mówi Paweł Katarzyński, Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu. – Szybsze i bezpieczne połączenia w naszym województwie to również zmniejszenie emisji spalin i hałasu oraz zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych wokół trasy – podkreśla.

Całkowita wartość projektu związanego z rozbudową drogi od Solca do mostu na Południowym Kanale Obry to ok. 7 mln zł, z czego unijne dofinansowanie to ok. 5,7 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE