Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia ucznia w szkolnej ławce. Młodzieniec pracuje z wykorzystaniem jakiegoś urządzenia. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

W pierwszej edycji projektu, wsparcia udzielono ponad 10 tys. uczniów i 184 nauczycielom (fot. archiwum UMWW)

A teraz czas dla zawodowców

Jeszcze dwie dekady temu dyplom uczelni był gwarantem dobrej przyszłości i stanowił przepustkę do społecznego prestiżu i stabilnej sytuacji zawodowej. Dziś pracodawców o wiele bardziej interesują umiejętności i doświadczenie, czyli bycie fachowcem w swojej dziedzinie. Liczy się także interdyscyplinarność, elastyczność, kreatywność i szeroko pojęte bycie na czasie. W Wielkopolsce młodzi mogą rozwijać się w ramach unijnego projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska”.

Projekt to naturalna kontynuacja pierwszej edycji programu - „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenia zawodowe”, która okazała się dużym sukcesem. Realizowany będzie do 30 czerwca 2023 roku przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i Politechnikę Poznańską, przy współpracy z lokalnymi samorządami, pracodawcami i szkołami technicznymi.

- Naszym celem jest dostosowanie potrzeb edukacyjnych uczniów do wymagań przekształcającego się rynku pracy oraz zmiana wizerunku wielkopolskich placówek edukacji zawodowej i technicznej – wyjaśnia Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. – Inicjatywa koncentruje się na zwiększaniu szans uczniów na rynku pracy, co realizujemy głównie przez udział w stażach zawodowych, rozszerzanie kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz systematyczne doposażanie placówek kształcenia zawodowego w sprzęt i pomoce dydaktyczne – wylicza.

Fotografia przedstawia pracownię w szkole. Widoczne są monitory i kamery oraz grupa uczniów. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Bardzo ważna w całym przedsięwzięciu jest rola Politechniki Poznańskiej. Współpraca z renomowaną uczelnią, to dla szkół nie tylko prestiż, ale także wiele innych korzyści.

- Politechnika organizuje dla uczniów płatne staże w wielkopolskich przedsiębiorstwach oraz zajęcia specjalistyczne w laboratoriach wyposażonych w nowoczesny sprzęt. Także nauczyciele mogą skorzystać z kursów i szkoleń. Przygotowane zostały interaktywne materiały dydaktyczne, które są zamieszczone na platformie e-learningowej. Dedykowane są zarówno uczniom, jak i gronu pedagogicznemu – mówi Dorota Kinal.

W projekcie „Czas zawodowców – wielkopolskie kształcenie zawodowe”, pomoc wdrożono w 70 wielkopolskich szkołach. Ze wsparcia skorzystało wtedy ponad 10 tys. uczniów i 184 nauczycieli.

- W drugiej edycji, planujemy objąć stażami ponad 8,2 tys. uczniów – mówi Dorota Kinal. - Ze szkoleń skorzysta również około 370 nauczycieli – dodaje.

Kompleksowo

W ramach drugiej edycji projektu, Samorząd Województwa podpisał umowę z 82 szkołami z Wielkopolski. Przeprowadzona diagnoza pozwoliła ustalić potrzeby i przygotować plan działania dla każdej z nich. Ponad połowa zostanie wyposażona w nowy sprzęt, który trafi do pracowni kształcenia zawodowego.

Fotografia przedstawia ucznia obsługującego sprzęt na stole montażowym. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Zadania realizowane w projekcie pozwoliły na nawiązanie współpracy z ponad 150 przedsiębiorstwami i organizacjami, do których uczniowie wielkopolskich szkół mogą udać się na staże. Są wśród nich przedstawiciele różnych branż, m.in.: transportowej, rolniczej czy motoryzacyjnej, a także producenci armatury, narzędzi specjalnych czy wyrobów blaszanych. Staże realizowane są zarówno w czasie roku szkolnego, jak i w okresie wakacyjnym. Termin uzgadniany jest między wszystkimi stronami umowy: uczniem, pracodawcą i uczelnią. Dzięki realizacji projektu wspierającego – „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże”, uczniowie podczas stażu lub praktyki zawodowej, otrzymują stypendium.

Bogatą ofertę kursów przygotowano również dla nauczycieli. Aktualna lista szkoleń, a także niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej projektu.

- Działania w projekcie są kompleksowe i zakrojone na naprawdę szeroką skalę. Wspieramy wszystkich zaangażowanych w edukację młodych ludzi. Pomagamy uczniom nawiązać pierwsze zawodowe kontakty jeszcze na etapie nauki, wyposażamy ich też w niezbędną wiedzę. Współpracę doceniają także przedsiębiorcy, którzy w czasie poważnych niedoborów na rynku pracy, borykają się z niewystarczającą ilością pracowników – mówi Dorota Kinal.

Wymierne korzyści

W projekcie udział bierze m.in. Zespół Szkół nr 1 w Wągrowcu. To placówka z ponad stuletnią tradycją, która kształci uczniów w wielu zawodach, m.in.: mechatronika, ekonomisty, informatyka, handlowca, grafika, usługach fryzjerskich i gastronomicznych. Szkoła dysponuje dobrze wyposażonymi pracowniami, dzięki czemu młodzież może się uczyć w nowoczesnych warunkach.

- Patronat Politechniki Poznańskiej otworzył przed nami zupełnie nowe drogi rozwoju pozwalając na osiągnięcie jeszcze wyższych standardów kształcenia zawodowego - zapewnia Zbigniew Smoliński, dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Wągrowcu. - Nasi nauczyciele stale się dokształcają przez co mogą jeszcze lepiej przygotować uczniów do zawodu. Uczniowie z kolei bardzo cenią sobie płatne staże, w czasie których stawiają pierwsze zawodowe kroki – dodaje.

Tylko w zeszłym roku szkolnym, ze stażów, skorzystało 168 uczniów. W tym roku praktyki zdobywa kolejna grupa.

Więcej informacji na temat projektu znaleźć można tutaj.

Całkowita wartość projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” wynosi blisko 85 mln złotych, z czego wsparcie w ramach WRPO 2014-2020 to kwota prawie 72 mln zł. Z kolei całkowita wartość projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska – praktyki i staże” to kwota ponad 4,2 mln zł, z czego około 3,6 mln pochodzi ze wsparcia WRPO 2014-2020.

Dominik Wójcik