Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia uczennicę w stroju roboczym i ochronnych okularach, która w pracowni zawodowej korzysta z elektrycznej szlifierki. Widoczne są iskry. Po prawej widać drugą uczennicę. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Zespół Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach to największa placówka oświatowa w powiecie (fot. archiwum beneficjenta)

Inwestycje w szkolnictwo zawodowe

Każda złotówka i każde euro wydane na rozwój szkolnictwa zawodowego, to dobra inwestycja, która służyć będzie naszym dzieciom. Przy wsparciu Funduszy Europejskich, rozpoczęła się rozbudowa Zespołu Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach.

Przez wszystkie lata, mury szkoły opuściły setki absolwentów. Obecnie, to największa jednostka oświatowa w powiecie. Działają tutaj technikum, szkoła branżowa, także liceum dla dorosłych i szkoła policealna. Placówka kształci młodzież w 46 oddziałach, w systemie dziennym i zaocznym, w takich kierunkach, jak: technik budownictwa, technik ekonomista, technik handlowiec, a także ślusarz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cieśla czy krawiec.

- Dobro uczniów zawsze było i będzie na pierwszym miejscu – przyznaje Waldemar Molski, dyrektor. - Dlatego nigdy nie oszczędzano na inwestycjach w rozwój placówki. Kontynuujemy te tradycje – dodaje.

Zespół szkół sięga po unijne granty już od 2008 roku. Dzięki temu zrealizowano tu kilka cennych przedsięwzięć. Obecnie, placówka bierze udział w projekcie „Czas zawodowców – bis!”, o którym więcej piszemy tutaj.

Kolejne środki inwestowane są w rozbudowę szkoły. Wiosną 2021 roku, Marszałek Marek Woźniak oraz starosta powiatu obornickiego Zofia Kotecka, podpisali umowę na dofinansowanie projektu inwestycyjnego.

Fotografia przedstawia czterech mężczyzn w garniturach oraz stojącą pomiędzy nimi elegancko ubraną kobietę trzymającą duży czek z wypisaną kwotą dofinansowania. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. – Dziś otwiera się nowy rozdział w historii szkolnictwa zawodowego w Powiecie Obornickim. Dzięki temu ogromnemu wsparciu finansowemu, które pozwoli rozbudować naszą bazę dydaktyczną, będziemy mogli szkolić przyszłych fachowców na wysokim poziomie i wprowadzać ich na nasz lokalny, ale i szerszy rynek pracy – mówiła podczas podpisywania umowy Zofia Kotecka.

Inwestycja polega na wybudowaniu nowego, dwukondygnacyjnego budynku.

- Zorganizujemy tam pracownię robót murarskich, tynkarskich i zbrojarsko-betoniarskich z sześcioma stanowiskami egzaminacyjnymi, szatnią i magazynem. Stworzymy pracownię kosztorysowania i projektowania, symulacyjną pracownię dla techników ekonomistów i handlowców oraz specjalistyczną pracownię językową i komputerową – mówi dyrektor szkoły.

Konieczność rozbudowy szkoły wynika między innymi z rosnącej popularności placówki, w tym, z coraz większej liczby uczniów kształcących się tu w przedmiotach technicznych i zawodowych.

- Młodzież jest świadoma, że bardzo często taki wybór promuje ich na rynku pracy – mówi dyrektor. - Po trzech bądź pięciu latach mają bowiem konkretną wiedzę i umiejętności oraz tytuł zawodowy. Po liceum, bez studiów na rynku pracy nie ma czego szukać. Dlatego cieszę się, że coraz więcej młodych ludzi decyduje się na kontynuowanie edukacji w naszych murach. My mamy obowiązek zapewnić im jak najlepsze warunki do rozwoju. I do tego dążymy – dodaje.

Plac budowy przekazano 2 listopada br. Wkrótce rozpoczną się prace. Przewidywany termin ich zakończenia to połowa 2023 roku.

Całkowity koszt projektu „Rozbudowa infrastruktury edukacyjno-dydaktycznej Zespołu Szkół im. Gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach, w celu rozwoju oraz podnoszenia jakości kształcenia zawodowego i zwiększenia konkurencyjności absolwentów na rynku pracy” wynosi ponad 5 mln zł. Dofinansowanie unijne z WRPO 2014-2020 to kwota niemal 4,3 mln zł.

W marcu br. w tutejszej szkole zakończyła się realizacja innego projektu, również dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Polegał on na zakupie sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć w formie zdalnej, na potrzeby technikum i szkoły branżowej. Pozyskano m.in. laptopy, oprogramowanie i tablety graficzne.

Całkowity koszt projektu „Wsparcie kształcenia zdalnego w Zespole Szkół im. gen. Tadeusza Kutrzeby w Obornikach” to kwota ponad 500 tys. zł, z czego dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 wyniosło niemal 450 tys. zł.

DW

ZOBACZ TAKŻE