Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia fragment budynku o białej elewacji. Obiekt na wprost ma trzy kondygnacje, po prawej – dwie. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Prace termomodernizacyjne przy Urzędzie Miejskim Gminy Łobżenica dobiegają końca. Gotowa jest już elewacja (fot. archiwum beneficjenta)

Oszczędzając klimat, oszczędzasz pieniądze

Według szacunków ekspertów jeszcze przez dwie, a nawet trzy dekady nadal będziemy korzystać z obecnych zasobów budowlanych. Dotyczy to nie tylko domów czy bloków, w których mieszkamy, ale również licznych budynków użyteczności publicznej. Dlatego podnosząca standard eksploatacji termomodernizacja jest ważnym krokiem w stronę zrównoważonego rozwoju i dbałości o środowisko. Zdają sobie z tego sprawę w Łobżenicy, gdzie przy unijnym wsparciu, zmodernizowano budynki czterech instytucji.

Jak wynika z badań Agencji Statystycznej Ministerstwa Energii EIA, globalna emisja dwutlenku węgla związana z energią zwiększy się do 2040 roku nawet o 46%. Eksperci biją na alarm także w Polsce. Wśród dziesięciu miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie, aż sześć znajduje się w naszym kraju. Dlatego konieczne jest zintensyfikowanie działań mających na celu ograniczenie zużycia energii. Sposobów jest wiele, a jednym z nich jest termomodernizacja.

O zaletach procesu można mówić długo. Obniżenie kosztów eksploatacji budynku, przedłużenie jego trwałości, zwiększenie estetyki i komfortu mieszkania bądź pracy poprzez zminimalizowanie wilgotności i stworzenie odpowiedniego mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń – to tylko niektóre z nich. Na inwestycje coraz częściej decydują się też samorządy, mające w zarządzie wiele nie najnowszych budynków. Koszt takich prac jest jednak znaczny, dlatego inwestorzy coraz częściej szukają wsparcia zewnętrznego, między innymi w programach unijnych. W naszym regionie, projekty termomodernizacyjne wspiera Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Od projektu do efektu

- Oszczędzanie energii jest zawsze priorytetem, w każdej gminie – mówi Józef Lewandowski, zastępca burmistrza Łobżenicy. – W naszej temat szczegółowo omawiamy z kierownikami jednostek publicznych – dyrektorami placówek oświatowych czy centrów kultury. Wspólnie uznaliśmy, że w przypadku kilku obiektów termomodernizacja jest wysiłkiem, którego musimy się podjąć – dodaje.

Fotografia przedstawia prace przy docieplaniu ścian zewnętrznych budynku. Widoczne są rusztowania oraz styropian na ścianach. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Realizowany projekt zakładał termomodernizację czterech obiektów na terenie gminy. Trzy z nich znajdują się w Łobżenicy. To Urząd Miejski, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej oraz Przedszkole Publiczne. Czwarty to Szkoła Podstawowa zlokalizowana w Dźwiersznie Małym.

- To obiekty, z których na co dzień korzystają mieszkańcy, także dzieci – mówi wiceburmistrz. - Stan techniczny budynków pozostawiał wiele do życzenia, zwłaszcza w kwestii ogrzewania. Przeprowadzony audyt potwierdził nasze obawy. Konieczna była kompleksowa termomodernizacja, zakładająca ocieplenie obiektów, a w niektórych przypadkach także wymianę systemu grzewczego – wyjaśnia.

Prace rozpoczęły się w lutym 2021 roku. - Zaczęliśmy od Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej. Wykonaliśmy prace rozbiórkowe, dociepliliśmy dach i ściany zewnętrzne. Stary, wyeksploatowany piec węglowy zastąpiony został ogrzewaniem gazowym – mówi zastępca burmistrza. - W Przedszkolu Publicznym musieliśmy rozebrać m.in. nieużytkowane od lat tarasy. Budynek został również kompleksowo ocieplony. W Szkole Podstawowej w Dźwiersznie Małym poza dociepleniem ścian, wymieniony został wysłużony kocioł olejowy. Budynek Urzędu Miejskiego doczekał się również kompleksowej termomodernizacji.

Wszystkie instytucje posiadać będą nowe, energooszczędne oświetlenie oraz, za wyjątkiem Centrum Profilaktyki, zostały wyposażone w panele fotowoltaiczne. Trwają prace wykończeniowe. Przewidywany termin ich zakończenia to połowa 2022 roku.

Czas na naprawę

Termomodernizacja ma w przyszłości przynieść gminie oszczędności, które będą przeznaczone na dalsze inwestycje w rozwój i poprawę warunków życia mieszkańców.

Fotografia przedstawia prace przy zewnętrznych, ceglanych ścianach budynku. Widoczne są rusztowania i worki z materiałem budowlanym. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Mamy mnóstwo planów i pomysłów, które chcemy wprowadzić w życie – przyznaje Józef Lewandowski. - Niestety, wiele z nich jest kosztownych. Dlatego każda zaoszczędzona złotówka jest dla nas bardzo cenna – przyznaje.

Działania doceniają mieszkańcy.

- W dobie rosnącego problemu globalnego zanieczyszczenia powietrza, wprowadzane przez Unię Europejską przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii powodują, że Polska musi zmierzyć się z wyzwaniami zmniejszenia emisji CO2. Zadowalającym jest, że nawet w tak małej gminie jaką jest właśnie Łobżenica, przywiązuje się wagę do kwestii ekologicznych. Jak to się kiedyś mówiło, przykład idzie z góry. Pozytywne efekty termomodernizacji zachęciły już część mieszkańców do podobnych inwestycji we własnych domach – mówi Damian Skrzyński z Łobżenicy. - Wszyscy oddychamy jednym powietrzem, więc razem dbamy, żeby było lepszej jakości.

Całkowity koszt projektu „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” to kwota prawie 5,5 mln zł. Dofinansowanie z WRPO 2014-2020 wyniosło ponad 3,5 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE