Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia wnętrze nowocześnie wyposażonej pracowni. Po lewej w rzędzie stoją maszyny. Widoczny jest mężczyzna, tłumaczący coś stojącemu obok uczniowi. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Nowocześnie wyposażone pracownie i wysoko wykwalifikowane grono pedagogiczne – tak szkoli się dziś prawdziwych fachowców (fot. archiwum beneficjenta)

Takiej szkoły jeszcze nie było

Choć prawie każdy może, nie każdy musi iść na studia. Ci którzy wybierają szkoły branżowe kierują się pragmatycznym podejściem do życia. Idą tam, gdzie szybciej mogą osiągnąć zawodową i finansową niezależność. Dziś bowiem nie tylko Polska i Europa, ale cały świat potrzebuje fachowców. A fachu najszybciej nauczysz się w dobrej szkole branżowej. W Tarnowie Podgórnym od 2020 roku młodzież kształci Zespół Szkół Technicznych, w skład którego wchodzi Technikum i Branżowa Szkoła I stopnia.

Historia szkoły zaczyna się w 2017 roku. W gminie przeprowadzono wtedy badanie dotyczące dostosowania kształcenia zawodowego młodzieży do potrzeb i oczekiwań pracodawców. Potwierdziło ono tezę o konieczności współpracy szkół i firm w kształceniu zawodowym młodych ludzi.

- Z inicjatywą stworzenia naszej szkoły wyszli przedsiębiorcy działający na terenie gminy – mówi Agata Herda, dyrektor ZST. - Dostrzegli bowiem zmiany w strukturze zatrudnienia swoich firm i coraz większe problemy w zdobywaniu dobrze wyszkolonych pracowników. Jednocześnie, wielu młodych ludzi kończących szkoły podstawowe oraz ich rodzice, wykazywali zainteresowanie kontynuacją nauki w konkretnym zawodzie – dodaje.

Nowocześnie i z rozmachem

Budowa rozpoczęła się w 2018 roku. Przy unijnej pomocy powstał nowoczesny budynek, wyposażony w zaawansowany sprzęt, oferujący mnóstwo możliwości. Zorganizowano tu trzyletnią szkołę branżową I stopnia oraz pięcioletnie technikum.

Fotografia przedstawia wnętrze pracowni podczas zajęć. Trzech uczniów siedzi przy stanowisku z komputerami oraz panelem pełnym przełączników i włączników. Obok stoi kolejny uczeń oraz nauczyciel, tłumaczący zagadnienie. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Możemy korzystać m.in. z 20 sal lekcyjnych, zaplecza biurowego, biblioteki, centrum multimedialnego czy hali sportowej z widownią. Stworzyliśmy również 12 pracowni zawodowych, w tym miedzy innymi informatyczną, mechatroniczną, logistyczną i technik drukarskich – mówi dyrektor. - Unijne wsparcie wykorzystaliśmy też na realizację projektu edukacyjnego, który potrwa do kwietnia 2023 roku. Dzięki niemu uczniowie mogą skorzystać z kilkudziesięciu różnych kursów zawodowych oraz staży. Także nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu stale podnoszą swoje kompetencje – dodaje.

Największym atutem Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym jest współpraca z lokalnymi i regionalnymi przedsiębiorcami, którzy uczestniczyli praktycznie w każdym etapie powstawania szkoły: jej planowaniu, budowie, przygotowywaniu wytycznych do nauki konkretnych zawodów i wyposażaniu. Przykładem jest pracownia mechatroniczna, którą szkoła wyposażyła dzięki unijnemu dofinansowaniu oraz wsparciu firmy Imperial Tobacco Polska S.A.

- Mechatronik to jeden z najbardziej przyszłościowych, ale jednocześnie złożonych zawodów – przyznaje Agata Herda. - Łączy w sobie bowiem wiedzę informatyczną, mechaniczną i elektroniczną. Możliwość praktycznego kształcenia w nowoczesnych pracowniach wyróżnia naszą szkołę na tle tej części regionu – przekonuje.

Szkoła kształci młodzież także w innych ciekawych kierunkach. Jej absolwenci, w zależności od wybranej przez siebie zawodowej drogi, będą mogli w przyszłości pracować m.in. w branży informatycznej, elektronicznej, logistycznej. Ale mogą być także stolarzami, tapicerami, piekarzami czy cukiernikami.

- Dla nas, przedsiębiorców, ta szkoła to prawdziwy skarb – twierdzi Ryszard Balcerkiewicz, założyciel firmy Balma i Noti, działającej w branży meblarskiej, prezes Tarnowskiego Stowarzyszenia Przedsiębiorców. - W czasie niedoboru wykwalifikowanej kadry, możliwość kształcenia młodych ludzi w konkretnym fachu i umożliwienie im zdobywania praktycznych umiejętności, są na wagę złota. Nasza współpraca opiera się przede wszystkim na organizacji praktyk i staży. Młodzi uczą się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, zdobywając nie tylko wiedzę, ale i doświadczenie. A my szkolimy przyszłych pracowników – dodaje.

Dobry start

Podczas pierwszego naboru, w 2020 roku, w szkole otwarto pięć klas. Wówczas była to druga najchętniej wybierana placówka w powiecie. Obecnie w dziewięciu klasach kształci się tutaj prawie 250 uczniów.

Fotografia przedstawia Zespół Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym z lotu ptaka. Widoczny jest gmach o nieregularnej bryle, parking oraz pola wokół. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

- Dzisiejsza młodzież wie, że obecnie wykształcenie techniczne, znacznie bardziej niż ogólne daje pewność dobrej i stałej pracy. Nasi absolwenci będą w komfortowej sytuacji w momencie wchodzenia na rynek pracy, ponieważ będą znakomicie przygotowani. To szkoła, jakiej jeszcze nie było – przekonuje Marcin Kępara, nauczyciel mechatroniki.

Zadowolenia z wyboru Zespołu Szkół Technicznych Tarnowo Podgórne nie kryje Stanisław Kozubowski, uczeń klasy drugiej o profilu technik informatyk.

- Zdecydowałem się na tę szkołę przede wszystkim, ze względu na znakomite zaplecze techniczne. Zaangażowani nauczyciele i dobra atmosfera uzupełniają świetnie to miejsce – przyznaje. - Jestem pewien, że po skończeniu szkoły bez problemu znajdę pracę w zawodzie – dodaje.

Łączny koszt projektów „Budowa Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym” oraz „Rozwijamy się zawodowo w Zespole Szkół Technicznych w Tarnowie Podgórnym” to kwota ponad 29 mln zł, z czego unijne dofinansowanie z WRPO 2014 – 2020 wyniosło ponad 14,2 mln zł.

Piła nie pozostaje w tyle

Na rozwój kształcenia zawodowego śmiało stawiają także w Pile. Przy wsparciu unijnym, przy Zespole Szkół Technicznych, powstaje Centrum Innowacji Technologicznych. Znajdzie się tam 26 pracowni technicznych, gdzie wiedzę i umiejętności będą zdobywali przyszli specjaliści z zakresu m.in. informatyki i diagnostyki samochodowej, robotyki, pneumatyki czy automatyki. Centrum zostanie wyposażone w sprzęt, z którego na co dzień korzystają zakłady produkcyjne. Uczniowie będą więc ćwiczyli na urządzeniach, jakie w przyszłości spotkają w swoich miejscach pracy. Obiekt będzie gotowy w 2023 roku.

Całkowity koszt projektu „Centrum Innowacji Technologicznych w Pile – przebudowa i rozbudowa Powiatowego Centrum Edukacji w Pile w celu rozwoju kształcenia zawodowego w Powiecie Pilskim i regionie” to kwota prawie 28 mln zł. Unijne wsparcie w ramach WRPO 2014 – 2020 wyniosło ok. 23,5 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE