Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia elektrownię. Na pierwszym planie widać linie energetyczne, nad którymi góruje blok elektrowni oraz cztery wysokie kominy, z których wydobywa się dym. Zdjęcie pochodzi z obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

W związku z trwającą transformacją energetyczną wschodniej Wielkopolski, znaczna część pracowników straci dotychczasowe zatrudnienie (obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma)

Płynne przejście mniej boli

Utrata pracy to jeden z najbardziej stresujących momentów w życiu. We wschodniej Wielkopolsce, gdzie szczególnie widoczne są skutki restrukturyzacji przemysłu, zwalniani pracownicy mogą liczyć na wsparcie w ramach projektu „Płynne przejście”.

Gospodarka Wielkopolski Wschodniej przez dekady opierała się na przemyśle energetycznym i wydobywczym. W sektorze, mimo postępujących przemian, wciąż pracuje ok. 6,5 tys. osób. W związku z trwającą transformacją energetyczną, zakładającą odejście od spalania węgla do 2040 r., znaczna część pracowników straci dotychczasowe zatrudnienie.

– To duże wyzwanie. Z jednej strony musimy tworzyć atrakcyjne warunki dla inwestorów i nowe miejsca pracy, a z drugiej zapewnić odchodzącym pracownikom łagodne przejście procesu transformacji, umożliwiając im przekwalifikowanie się czy zdobycie nowych umiejętności zawodowych – mówi Maciej Sytek, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie, pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. (Wywiad z Maciejem Sytkiem można przeczytać tutaj) – Działać musimy natychmiast, ponieważ w przeciwieństwie do Górnego Śląska, gdzie proces transformacji rozłożony jest na kilkadziesiąt lat, w naszym regionie restrukturyzacja już trwa. W 2017 r. zamknięta została elektrownia w Turku, w 2020 r. kopalnia. W tym roku planowane jest wstrzymanie wydobycia odkrywkowego w Jóźwinie i w Drzewcu. Pracę straci ok. 500 osób. Część pracowników przejdzie na emeryturę, a pozostałych czeka przekwalifikowanie się. Liczę, że znajdą pracę w branżach technicznych i produkcyjnych – dodaje.

Unijna pomoc

Aby łagodzić skutki odejścia od energetyki opartej na węglu, część unijnych środków, szczególnie tych zarezerwowanych w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, przeznaczonych zostanie na przekwalifikowanie się pracowników oraz wsparcie w poszukiwaniu pracy. Pieniądze wykorzystane zostaną też na aktywizację osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Fotografia przedstawia mężczyznę w roboczym ubraniu i żółtym kasku na głowie, który znajduje się w pomieszczeniu pełnym rur. Zdjęcie pochodzi z adobestock. – Rozmowy na temat ostatecznego kształtu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji wciąż trwają. A my jednak nie możemy czekać, ponieważ na pomoc już dziś czekają zwalniani pracownicy – podkreśla Maciej Sytek. – Dlatego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego wyasygnował z programu regionalnego dotację w wysokości ok. 4 mln zł na wspieranie procesów restrukturyzacyjnych na terenie konińskiego zagłębia węgla brunatnego. W styczniu br. Fundacja Dar Edukacji rozpoczęła realizację projektu „Płynne przejście”, który pomoże zwalnianym pracownikom odnaleźć się na rynku pracy – dodaje.

Wsparciem objętych zostanie 248 pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów Adamów Konin SA (ZE PAK) oraz firm powiązanych z jej działalnością.

– Mamy doświadczenie oraz wiedzę w zakresie realizacji przedsięwzięć oferujących wsparcie społeczno-zawodowe dla osób zagrożonych zwolnieniem lub zwolnionych z przyczyn niezależnych od pracownika – mówi Mateusz Król, koordynator projektu. – W momencie ogłoszenia konkursu postanowiliśmy przygotować projekt wspierający mieszkańców Wielkopolski Wschodniej. Złoża węgla brunatnego w tej części regionu powoli wyczerpują się. Kopalnie ograniczają działalność, dlatego aby uniknąć wzrostu bezrobocia, pomożemy zwalnianym pracownikom przekwalifikować się i znaleźć nową pracę – podkreśla.

Druga szansa

Na pomoc będą mogli liczyć mieszkańcy z powiatów kolskiego, konińskiego, słupeckiego, tureckiego i miasta Konina lub pracujący na ich terenie.

Fotografia przedstawia dwóch mężczyzn w żółtych kaskach i pomarańczowych kamizelkach odblaskowych, pomiędzy którymi stoi kobieta w białym kasku i żółtej kamizelce odblaskowej, tłumacząca im jakieś zagadnienie. W tle widoczny jest sprzęt budowlany. Zdjęcie pochodzi z adobestock.

– Każdy z uczestników objęty zostanie kompleksowym wsparciem, dostosowanym do jego potrzeb – mówi Mateusz Król. – Część osób przez wiele lat pracowało na jednym stanowisku, dlatego największym wyzwaniem będzie dla nich zmiana branży i profilu dotychczas wykonywanej pracy. Mamy jednak narzędzia, które pomogą im zdobyć kwalifikacje w innych sektorach. W ramach wsparcia oferować będziemy poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, a także kursy zawodowe, których zakres tematyczny opracowany zostanie zgodnie z predyspozycjami poszczególnych uczestników. Zaplanowaliśmy również wsparcie szkoleniowo-doradcze dla osób planujących założyć własną działalność gospodarczą. Co więcej w ramach projektu 40 mieszkańców otrzyma dotację na otwarcie firmy w wysokości 23 tys. zł, a także finansowe wsparcie pomostowe przez okres 12 miesięcy – zaznacza.

Rekrutacja potrwa do końca marca br. lub do wyczerpania liczby miejsc. Realizacja projektu zaplanowana jest do czerwca 2023 roku. Szczegółowe informacje o przedsięwzięciu można znaleźć na stronie internetowej.

– Liczymy, że po zakończeniu projektu minimum połowa uczestników wciąż będzie aktywna zawodowo, choć mamy nadzieję, że będzie dotyczyć to wszystkich objętych wsparciem – podkreśla Mateusz Król.

Całkowita wartość projektu „Płynne przejście” to ponad 4,1 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło ok. 3,5 mln zł.

O Funduszu Sprawiedliwej Transformacji mówiliśmy także w magazynie „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 29).

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE