Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia kobietę – laborantkę, w fartuchu, maseczce, gumowych rękawiczkach i okularach. Przeprowadza doświadczenie w specjalnej komorze. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Transfer wiedzy i współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym – to główne cele nowoczesnego Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (fot. archiwum beneficjenta)

Collegium Pharmaceuticum – nowy wymiar badań farmaceutycznych

Na ten moment, studenci i pracownicy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu czekali od dawna. Sama uczelnia zaś… przeszło 70 lat. W czerwcu oddano dwa z trzech budynków składających się na Collegium Pharmaceuticum, w tym finansowane w ramach Funduszy Europejskich Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF). To jeden z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie.

Europejska Wspólnota, znając wartość programów i badań naukowych, przeznaczyła na nie miliardy euro. Granty badawcze, inwestycje w infrastrukturę, laboratoria i sprzęt dają możliwości i szanse, o których kiedyś jedynie marzyliśmy. To oczywisty sygnał, że dla UE zdrowie i nauka, idąc w parze, są ważną inwestycją i z tego powodu nakłady na nie muszą pozostawać naszym priorytetem.

Dwa z trzech gotowe

Naukowcy i studenci kierunków realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu zyskali w połowie tego roku unikalne przestrzenie, które kadrze naukowej i studentom stwarzają nowe możliwości badań i współpracy.

Fotografia przedstawia nowoczesny, trzykondygnacyjny, przeszklony budynek. Na fasadzie widoczny jest napis Collegium Pharmaceuticum. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. - Collegium Pharmaceuticum to siedziba dziewięciu Katedr i Zakładów Wydziału Farmaceutycznego. Kształcą się tu studenci m.in. farmacji, inżynierii farmaceutycznej, analityki medycznej. Mają do dyspozycji komfortowe przestrzenie, nowoczesne pomoce dydaktyczne, a przede wszystkim unikalny sprzęt – wymienia dr Rafał Staszewski, dyrektor generalny Uniwersytetu Medycznego. - Drugi budynek - Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej, to jednostka badawczo-rozwojowa, z której korzystać mogą wszyscy nasi naukowcy – tłumaczy.

W trakcie budowy i wyposażania jest obecnie trzeci moduł kompleksu – Collegium Pharmaceuticum 2, który również będzie jednostką typowo dydaktyczną, przeznaczoną na kształcenie studentów.

Nowoczesny sprzęt i ambitna kadra

W Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej będą prowadzone innowacyjne badania. To nowoczesna infrastruktura z zaawansowaną aparaturą, zgromadzona na prawie 3 tys. m2 powierzchni. Większość przeznaczona jest dla laboratoriów: analityki i zaawansowanej analizy fizykochemicznej, bioanalitycznego, dostępności farmaceutycznej, fitochemicznego z pracownią diagnostyki skóry, inżynierii genetycznej i hodowli komórkowej, mikrobiologicznego oraz syntezy i zaawansowanych procesów technologicznych.

Na zdjęciu wykonanym w przestronnej sali widzimy kilka osób w ochronnych białych fartuchach, które wykonują doświadczenia na nowoczesnym sprzęcie laboratoryjnym. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Celem instytucji jest transfer wiedzy i współpraca z otoczeniem gospodarczym i społecznym, także umożliwienie realizowania projektów badawczych naukowcom uniwersytetu, zewnętrznym firmom i przedstawicielom sektora B+R. Jak podkreślają władze uczelni, to zdecydowanie nowatorskie w skali kraju przedsięwzięcie. Wyjątkowość tego projektu polega także na tym, że w CITF zgromadzono w jednym miejscu utranowoczesny sprzęt, który nie jest przypisany do danej jednostki akademickiej. To ma zacieśniać interdyscyplinarną współpracę naukowców z różnych dziedzin i zapewnić optymalne wykorzystanie sprzętu.

Warto również podkreślić, że Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej stworzono w oparciu o zapotrzebowanie środowiska gospodarczego, w dziedzinie innowacyjnych rozwiązań koncepcyjnych i technologicznych w przemyśle farmaceutycznym i biotechnologii. Projekt realizowany był w konsorcjum z firmami właśnie z tej sfery.

- Działamy w obszarach projektowania i badania nowych substancji aktywnych i leków oraz ich monitorowania u pacjentów, badań analitycznych jakościowych i ilościowych, fitochemii, mikrobiologii, biotechnologii, analiz zanieczyszczeń środowiskowych i oceny czystości produktów leczniczych wraz z ekspertyzami – wymienia dyrektor generalny. - Prowadzimy także prace usługowe dla podmiotów zewnętrznych oraz realizujemy granty finansowane ze środków krajowych, jak i europejskich. Co ważne – nie zatrzymujemy się wyłącznie na wynikach badań. Staramy się je także wdrażać, choć oczywiście to złożony proces – zapewnia.

Budowa, wyposażenie i uruchomienie Collegium Pharmaceuticum ma niebagatelne znaczenie dla całego uniwersytetu.

- Realizacja projektu potwierdza aktywny udział naszej uczelni w tworzeniu konkurencyjnej gospodarki. Zaangażowaliśmy ambitną kadrę badawczą, otworzyliśmy drzwi przed podmiotami zewnętrznymi, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Jestem przekonany, że o osiągnięciach naszych naukowców usłyszy nie tylko Europa, ale cały świat – przekonuje dr Rafał Staszewski.

Całkowity koszt projektu „Budowa i wyposażenie Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu” to kwota ponad 33 mln zł. Dofinansowanie z Funduszy Unijnych dla Wielkopolski wyniosło 20 mln zł.

Budynki CP 1 i CP 2 współfinansowane są z kredytu udzielonego przez Europejski Bank Inwestycyjny przy wsparciu Unii Europejskiej za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych EFIS.

Nakłady na cały kompleks Collegium Pharmaceuticum planowane są w wysokości przekraczającej 150 mln zł.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE