Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia fragment nowej części szpitala. Widoczna jest biała elewacja, na której części widnieje napis: Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat. J. Korczak. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

Nowe skrzydło szpitala to cywilizacyjny skok w przyszłość (fot. archiwum UMWW)

Ratujemy życie dzieci

Co roku w Polsce lekarze diagnozują około 1200 nowotworów wieku dziecięcego. Aby zapewnić jak najlepszą opiekę małym pacjentom, w poznańskim Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera oddano do użytku nowy pawilon onkologii dziecięcej.

Postęp w diagnostyce i terapii sprawia, że większość nowotworów dzieci można wyleczyć. Ważne, by chorzy na czas zostali zdiagnozowani i otrzymali odpowiednie leczenie. W Polsce nie brakuje ośrodków zapewniających najwyższą jakość opieki. W Poznaniu o najmłodszych pacjentów od lat dba zespół specjalistów Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera. W ostatnim czasie placówka zyskała nowe skrzydło, w którym mieści się pawilon onkologii dziecięcej. Inwestycja, która zrealizowana została przy wsparciu Funduszy Europejskich, jest przykładem wdrożenia najwyższych europejskich standardów opieki nad dzieckiem z chorobą nowotworową.

Na zdjęciu widać dwa łóżka szpitalne dla dzieci, z wysokimi, zdejmowanymi burtami i elektronicznym panelem sterowania. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

– To cywilizacyjny skok – podkreśla Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. – Zostały stworzone świetne warunki dla personelu i pacjentów. W nowych, przyjaznych przestrzeniach zarówno mali pacjenci, jak i rodzice mogą przebywać w godnych warunkach. Jest to szczególnie ważne w przypadku leczonych tutaj schorzeń.

Na najwyższym poziomie

Budowa nowego skrzydła szpitala była niezbędna. Budynek z lat. 60, w którym dotychczas odbywało się leczenie dzieci, nie spełniał rygorystycznych wymogów. Brakowało zaplecza socjalnego dla rodziców i opiekunów, ograniczony był też dostęp do niektórych świadczeń medycznych. W ciągu dwóch lat powstało nowoczesne skrzydło szpitala, do którego przeniesiono istniejące oddziały onkologii i hematologii dziecięcej. W nowych przestrzeniach mieszczą się też pracownie: patomorfologii, immunologii hematologicznej, leku cytostatycznego, a także poradnia onkologiczna, stanowisko opieki neonatologicznej. Jest też sala rehabilitacyjna, świetlice dla dzieci, zaplecze socjalne dla rodziców i opiekunów oraz sala seminaryjna. Oddziały i pracownie wyposażone zostały w najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Dzięki rozbudowie szpitala lekarze mogą prowadzić na większą skalę krótkotrwałą chemioterapię w warunkach ambulatoryjnych, a tym samym ograniczyć liczbę hospitalizacji na zamkniętym oddziale stacjonarnym. Takie rozwiązanie znacznie redukuje stres u dzieci i ich opiekunów. Większość codziennych zabiegów w toku terapii onkologicznej sprowadza się do zaledwie kilkugodzinnych podań leków, preparatów krwi lub przeprowadzenia badań laboratoryjnych czy kontrolnych.

Fotografia została wykonana w szpitalnej świetlicy. Widoczne są stoliki i krzesła – mniejsze i większe, pufy, leżanki oraz akwarium z rybkami. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Nowy pawilon zapewnia bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjentów onkologicznych, którzy często z uwagi na prowadzoną terapię mają osłabioną odporność. Dotychczas chorzy zmuszeni byli do przemieszczania się po budynku głównym szpitala, gdzie przebywali też pacjenci z chorobami infekcyjnymi. Osobny budynek minimalizuje ilość kontaktów.

Diagnostyka i terapia

Do dyspozycji pacjentów w nowym skrzydle szpitala są 53 miejsca (45 stacjonarnych i 8 łóżek dziennego pobytu). Wszystkie sale są jedno- lub dwułóżkowe, wyposażone w zaplecze sanitarno-łazienkowe i leżanki dla rodziców. W placówce leczone są dzieci z białaczkami, chłoniakami oraz nowotworowymi guza litymi, a także z niewydolnością (aplazją) szpiku kostnego.

– Nasi specjaliści stosują nowoczesną chemioterapię, immunoterapię i leczenie ukierunkowane molekularnie – podkreśla prof. dr hab. n. med. Jacek Wachowiak, Kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej. – Dodatkowo w Oddziale Transplantacji prowadzimy transplantację komórek krwiotwórczych, radioterapię w Wielkopolskim Centrum Onkologii oraz leczenie operacyjne w Klinice Chirurgii Dziecięcej oraz w Klinice Otolaryngologii Dziecięcej.

Ważną częścią nowego bloku jest pracownia rehabilitacji, wyposażona w niezbędne sprzęty do ćwiczeń. Zapewnia dostęp do różnorodnych form opieki rehabilitacyjnej w trakcie i po leczeniu onkologicznym.

Całkowity koszt projektu „Poprawa jakości opieki nad dziećmi i młodzieżą z chorobą nowotworową w województwie wielkopolskim poprzez przebudowę i rozbudowę budynku Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera U.M. im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz zakup niezbędnego wyposażenia” to ponad 30 mln zł. Unijne dofinansowanie wyniosło ponad 21 mln zł.

Zobacz jak wygląda nowe skrzydło Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera, oglądając magazyn „Zmieniamy Wielkopolskę” (odc. 98)

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE