Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na pierwszym planie zdjęcia widzimy rzekę ze ścieżkami biegnącymi wzdłuż oraz przystaniami. W tle widać zaś zabudowania miasta. Autorem fotografii jest Jakub Kosmatka.

Stworzenie EKO Parku wzdłuż rzeki Wełna było najważniejszym elementem projektu (fot. Jakub Kosmatka)

Wągrowiec ekologicznie

Dziś, kiedy zmiany klimatyczne dostrzegamy gołym okiem, nie możemy już sobie pozwolić na niemyślenie o środowisku, bo wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni. W Wągrowcu edukacją w zakresie ochrony środowiska zajmuje się tutejsze Centrum Edukacji Ekologicznej.

Eksperci od lat podkreślają, że zrównoważony rozwój państw zależy m.in. od dobrej i gruntownej edukacji. W dobie postępujących zmian klimatycznych wiedza na temat środowiska i miejsca człowieka w skomplikowanej sieci powiązań ekologicznych, staje się kluczowa. O tym, jak efektywnie podnosić świadomość ekologiczną mieszkańców, kształtować odpowiedzialne zachowania i promować zdrowy styl życia wiedzą w Wągrowcu, gdzie działa Centrum Edukacji Ekologicznej. Dzięki unijnemu wsparciu ośrodek zmodernizowano i rozbudowano o terenowy punkt edukacyjny – miejski EKO park.

Edukacja na świeżym powietrzu

Ośrodek powstał w 2004 r. Od początku stawiał sobie za cel realizację programów edukacji ekologicznej i akcji na rzecz środowiska.

Fotografia przedstawia staw, po którym pływają łabędzie. Na dole zdjęcia widać krótki drewniany pomost, z prawej zaś ścieżkę. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Miasta w Wągrowcu.

– W Centrum prowadzimy wiele inicjatyw. „Mały Rycerz Ochrony Przyrody”, „Światowy Dzień Ziemi”, „Dzień Czystego Powietrza” czy „Eko-Liść”, to tylko niektóre z nich – wymienia Agata Bucka, kierownik Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarski Odpadami Urzędu Miejskiego w Wągrowcu. – Za działalność edukacyjną zdobyliśmy wiele nagród i tytułów ekologicznych. Dzięki nim staliśmy się „Gminą Przyjazną Środowisku” i „Liderem Polskiej Ekologii”. Mamy też certyfikat „Najwyższa jakość w ochronie środowiska”. Aby odpowiadać na wyzwania współczesnej edukacji ekologicznej ośrodek musiał zostać poddany remontowi. Na ten cel pozyskaliśmy unijną dotację. Pieniądze nie tylko pozwoliły zmodernizować placówkę, ale też poszerzyć jej działalność, poprzez utworzenie terenowego punktu edukacyjnego – podkreśla.

Prace w Centrum objęły m.in. roboty malarsko-tynkarskie, wymianę nagłośnienia i zakup pomocy dydaktycznych. Najważniejszym elementem projektu było jednak stworzenie na terenach zielonych wzdłuż rzeki Wełna miejskiego EKO parku. W ramach inwestycji powstał m.in. pomost i taras edukacyjny, plac zabaw o tematyce ekologicznej i szlak pieszo-rowerowy. Teren został uporządkowany i wzbogacony o elementy małej architektury, wokół pojawiły się nowe nasadzenia roślin i oświetlenie.

– To miejsce ma duży potencjał – mieści się w centrum miasta, na uczęszczanym szlaku kajakowym – mówi Agata Bucka. – Stworzona infrastruktura pozwala edukatorom prowadzić ciekawe zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży oraz organizować spotkania różnych grup społecznych o tematyce ekologicznej. Latem, w ramach kina plenerowego, będziemy wyświetlać filmy przyrodnicze. Na terenie EKO Parku ustawiliśmy też tablice informacyjne, dzięki którym odwiedzający mogą poznać okoliczną faunę i florę. Tworząc to miejsce, wyszliśmy z założenia, że edukacja ekologiczna ma największą szansę powodzenia, jeśli jest prowadzona w miejscu, w którym ludzie mieszkają, uczą się i wypoczywają. Potwierdza to liczba mieszkańców i turystów, którzy już dziś chętnie wybierają to miejsce na spacery – opowiada.

Całkowita wartość projektu „Modernizacja Centrum Edukacji Ekologicznej w Wągrowcu wraz z rozbudową o terenowy punkt edukacyjny - miejski EKO park” to około 4,13 mln zł z czego unijne dofinansowanie z WRPO 2014-2020 wyniosło około 2,64 mln zł.

Aplikuj o środki na ochronę przyrody

Przypominamy, że realizatorzy zainteresowani pozyskaniem unijnych dotacji na działania związane z edukacją ekologiczną będą mogli składać wnioski w ramach naboru z Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (Działanie 2.10 Ochrona i zachowanie przyrody wraz z rozwojem zielonej infrastruktury oraz ograniczeniem zanieczyszczeń).

Zdjęcie ukazuje tablicę edukacyjną z obrotowymi elementami, która stoi przy ścieżce. Zdjęcie pochodzi z archiwum Urzędu Miasta w Wągrowcu. Przyjmowanie wniosków potrwa od 4 maja do 16 czerwca. Pieniądze można pozyskać na projekty związane z działalnością informacyjno-edukacyjną w zakresie ochrony przyrody i różnorodności biologicznej. Z unijnego budżetu będzie można sfinansować organizację warsztatów, szkoleń i zajęć praktycznych, wydarzeń edukacyjnych i konkursów. Środki mogą być przeznaczone również na budowę ścieżek edukacyjnych i rozwój miejsc edukacji ekologicznej. Uzupełniająco wspierana będzie realizacja wojewódzkich programów ochrony powietrza oraz uchwał antysmogowych. Do rozdysponowania jest 40 mln zł. O środki mogą ubiegać się m.in. samorządy, służby publiczne, organizacje społeczne i związki wyznaniowe oraz instytucje nauki i edukacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule „Ochrona przyrody zaczyna się od wiedzy” w „Głosie Wielkopolskim”.

Szczegółowe informacje o naborze można znaleźć na stronie wrpo.wielkopolskie.pl.

Łukasz Karkoszka

ZOBACZ TAKŻE