Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Na zdjęciu widać czwórkę rowerzystów, którzy poruszają się po dedykowanej dla nich ścieżce. Fotografia pochodzi z archiwum beneficjenta.

W gminie powstało ponad 8 km tras rowerowych (fot. archiwum beneficjenta)

Zielone Witkowo – tu znają się na ekologii

Już przeszło 3,6 miliarda osób na całym świecie doświadcza negatywnych skutków zanieczyszczenia środowiska. Czas działać globalnie i lokalnie. Opcji nie brakuje. Jedną z nich jest inwestowanie w ekologiczny transport. W gminie Witkowo, przy wsparciu Funduszy Europejskich, mając na sercu dobro przyrody, wybudowano ponad 8 km ścieżek rowerowych.

Ponad 2,3 mld euro przeznaczyły kraje Unii Europejskiej na budowę i modernizację infrastruktury rowerowej w latach 2016-2020, podaje Polska Agencja Prasowa. Choć kwota robi wrażenie, jest to jeden ze skromniejszych elementów wspólnotowej polityki spójności. Jego znaczenie jest jednak nie do przecenienia, łączy w sobie bowiem aspekty ekologiczne z turystycznymi.

W poprzedniej perspektywie finansowej, jak podaje PAP, o unijne wsparcie na infrastrukturę rowerową wystąpiło 21 zrzeszonych krajów. Najwięcej inwestycji zrealizowała Polska. Łączna kwota pozyskanych dofinansowań przekroczyła 450 mln euro. Swoją cegiełkę dokłada też Wielkopolska. Temat poruszamy regularnie na łamach e-magazynu „Nasz Region”. Dziś przyjrzymy się, jak pod tym względem zmieniło się niewielkie Witkowo, w powiecie gnieźnieńskim.

Obowiązek względem przyszłych pokoleń

Działania z zakresu ekologii i ochrony przyrody znajdują się na wysokich miejscach długiej listy priorytetów gminy. Stanowią bowiem nie tylko o jakości życia mieszkańców, ale również dynamice rozwoju i atrakcyjności inwestycyjnej.

Fotografia przedstawia wiatę przystankową, obok której zlokalizowany jest stojak na rowery i miejsce do naprawy. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta. Gmina w ostatnich latach zrealizowała mnóstwo projektów ekologicznych. Jednym z nich były dotacje dla mieszkańców, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Prawie 600 tys. zł zainwestowano w wymianę systemów ogrzewania w gospodarstwach domowych. Szczególną uwagę zwracano na likwidację azbestu. W latach 2018-2021 unieszkodliwiono prawie 500 ton takich wyrobów. Sporo środków samorząd przeznaczył także na wymianę oświetlenia ulicznego. W gminie dba się o parki, skwery i zieleńce. W ostatnim czasie posadzono ponad 380 drzew.

To tylko niewielka część działań proekologicznych, jakie podejmuje tutejszy samorząd. Nie brakuje również takich, na które gmina pozyskała europejskie wsparcie.

- Traktujemy to jako nasz obowiązek względem przyszłych pokoleń – mówi Marian Gadziński, burmistrz. - Już teraz widzimy skutki ocieplenia klimatu, czujemy zanieczyszczone powietrze. Mamy świadomość tego, co może się stać, jeśli się nie opamiętamy. Dlatego nie zatrzymujemy się i ciągle modernizujemy naszą gminę tak, żeby była jeszcze bardziej przyjazna środowisku – dodaje.

Na ścieżce rowerowych inwestycji

Spore środki gmina zainwestowała także w budowę infrastruktury rowerowej. W latach 2017-2020, dzięki unijnemu wsparciu, zrealizowano tu projekt z zakresu zintegrowanego, niskoemisyjnego transportu.

- Przedsięwzięcia planowaliśmy od wielu lat. Mieliśmy gotowe pomysły i plany, jednak szansa na ich realizację pojawiła się dopiero wraz z pozyskaniem unijnego dofinansowania – mówi burmistrz. - Łącznie zbudowaliśmy ponad 8,6 km dróg rowerowych oraz chodników, na których możliwy jest ruch rowerzystów – dodaje.

W pierwszym etapie powstała trasa łącząca Witkowo ze Skorzęcinem, o łącznej długości ponad 6,7 km.

- Stworzyliśmy też dwa parkingi typu park&ride oraz bike&ride, zamontowaliśmy 28 nowoczesnych, energooszczędnych lamp ulicznych, a na terenie zintegrowanego węzła przesiadkowego w Witkowie zainstalowaliśmy elektroniczną tablicę informacyjną – wymienia Marian Gadziński.

Drugi etap projektu polegał na budowie trasy rowerowej z Witkowa do Kołaczkowa, liczącej ponad 1,9 km. Tutaj także zamontowano ekologiczne oświetlenie. Dodatkowo powstały: samoobsługowa stacja naprawy rowerów, wiata przystankowa, stojak na rowery i elementy małej architektury.

- Wymienione inwestycje pozwoliły na znaczne ograniczenie szkodliwej emisji gazów cieplarnianych o ponad 45 Mg na rok. Inwestycje zwiększyły także komfort podróżowania środkami komunikacji publicznej, poprzez poprawę dostępności – wymienia burmistrz. - Nasi mieszkańcy, którzy korzystają ze ścieżek nie tylko rekreacyjnie, ale także załatwiając codzienne sprawy czy dojeżdżając do pracy, nie kryją zadowolenia z podjętych działań. Dość powiedzieć, że regularnie docierają do nas prośby o budowę kolejnych tras, co, mam nadzieję również przy unijnym wsparciu, mamy zamiar w przyszłości kontynuować – zapewnia.

Łączny koszt dwóch etapów projektu wyniósł około 5 mln zł, z czego unijne dofinansowanie w ramach WRPO 2014-2020 to kwota przeszło 2,5 mln zł.

Kolejny konkurs wkrótce

Niebawem zostanie ogłoszony kolejny konkurs na inwestycje związane z mobilnością miejską. Dotyczył będzie projektów związanych z zakupem taboru zero- i niskoemisyjnego oraz budowy lub modernizacji infrastruktury - zajezdni, przystanków itd. Wnioski można składać również na przedsięwzięcia zakładające budowę centrów przesiadkowych, parkingów typu parkuj i jedź oraz tras rowerowych. Nie zabraknie też nowości. Pojawi się bowiem możliwość wsparcia we wprowadzaniu w życie koncepcji Maas - Mobilności jako usługi. Rozwiązanie sprawi, że dzięki jednemu kliknięciu będzie można znaleźć najlepszy sposób podróży po mieście. Konkurs startuje 25 września i potrwa do 31 stycznia 2024 roku. Do podziału jest równe 100 mln zł.

Informacje o aktualnych konkursach znajdziesz tutaj.

Dominik Wójcik

ZOBACZ TAKŻE