Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dostępne 19 ogłoszeń naborów wniosków

FEWP 6.13
Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne
Planowany od 23-06-2023 do 14-07-2023
FEWP 7.4
Działanie 7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT
Aktualny od 05-06-2023 do 30-06-2023
FEWP 6.13
Działanie 6.13 Usługi społeczne i zdrowotne - tworzenie lub rozwój CUS
Zakończony od 19-05-2023 do 29-05-2023
FEWP 1.3
Działanie 1.3 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych
Aktualny od 08-05-2023 do 30-06-2023
FEWP 12.1
Działanie 12.1 Zatrudnienie
Aktualny od 04-05-2023 do 30-06-2023
FEWP 6.15
Działanie 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej
Zakończony od 26-05-2023 do 07-06-2023
FEWP 6.11
Działanie 6.11 Podmioty ekonomii społecznej
Zakończony od 21-04-2023 do 12-05-2023