Dostępne 90 ogłoszeń naborów wniosków

FEWP 6.10
Działanie 6.10 Aktywna integracja
Planowany od 31-05-2024 do 30-06-2024
FEWP 5.3
Działanie 5.3 Infrastruktura ochrony zdrowia
Aktualny od 09-05-2024 do 31-05-2024
FEWP 7.4
Działanie 7.4 Wspieranie instrumentów terytorialnych ZIT
Zakończony od 08-04-2024 do 24-05-2024
FEWP 6.16
Działanie 6.16 Integracja społeczna i aktywizacja społeczna
Zakończony od 26-04-2024 do 17-05-2024
FEWP 1.4
Działanie 1.4 Rozwój e-usług i e-zasobów publicznych w ramach ZIT
Aktualny od 25-03-2024 do 28-06-2024
FEWP 10.5
Działanie 10.5 Sprawnie funkcjonujący i zdekarbonizowany transport publiczny
Zakończony od 25-03-2024 do 30-04-2024
FEWP 7.2
Działanie 7.2 Rewitalizacja – Instrumenty finansowe
Zakończony od 18-03-2024 do 26-04-2024
FEWP 2.4
Działanie 2.4 Rozwój energii odnawialnej (OZE) – Instrumenty finansowe
Zakończony od 18-03-2024 do 26-04-2024