Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Dostępne 46 ogłoszeń naborów wniosków

FEWP 6.3
Działanie 6.3 Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy
Planowany od 11-12-2023 do 29-12-2023
FEWP 6.4
Działanie 6.4 Wsparcie pracowników i pracodawców
Aktualny od 01-12-2023 do 15-12-2023
FEWP 2.7
Działanie 2.7 Rozwój zrównoważonej gospodarki wodno – ściekowej
Aktualny od 02-10-2023 do 15-12-2023
FEWP 3.1
Działanie 3.1 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej
Aktualny od 25-09-2023 do 31-01-2024
FEWP 6.2
Działanie 6.2 Wsparcie w ramach OHP i mobilność w ramach sieci EURES
Zakończony od 03-07-2023 do 20-10-2023