Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zakończyła się kolejna konferencja rewitalizacyjna. Tym razem była ona dedykowana gminom opracowującym lub aktualizującym programy rewitalizacji w ramach drugiego konkursu dotacyjnego.

Uczestnicy otrzymali garść informacji związanych z poprawną realizacją projektów, przede wszystkim w zakresie zamówień publicznych, rozliczania projektu, ale także jego promocji. Wymagań jest dość sporo – wątpliwości również, a konferencja była jedną z głównych okazji do tego, aby uzyskać informacje z pierwszej ręki, zadając pytania urzędnikom z Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.   

Przypomnijmy, że na początku lutego Zarząd Województwa rekomendował kolejnych 39 gmin z Wielkopolski do otrzymania dotacji na opracowanie lub aktualizację Programu Rewitalizacji. Oznacza to, że już niebawem zostaną z nimi podpisane umowy o dofinasowanie, a konferencja była znakomitą okazją, aby przedstawiciele gmin mogli rozwiać wszelkie wątpliwości - natury formalnej czy merytorycznej.

Tym bardziej, że przed samorządami jeszcze sporo pracy, a czas nie będzie dla ich sprzymierzeńcem, ponieważ realizacja projektu musi zakończyć się do 31 października 2017 roku. W tym okresie gminy muszą przeprowadzić diagnozę na obszarze objętym rewitalizacją. Do jej opracowania zostaną zaproszeni eksperci, ale także (a może i przede wszystkim) mieszkańcy tego terenu. Wszystko po to, aby ostateczny kształt programu był sporządzony w sposób maksymalnie uspołeczniony, a więc włączający różne grupy mieszkańców, przedsiębiorców czy samorządowców. Na ten temat również można było usłyszeć podczas konferencji.

Taki dokument (po zatwierdzeniu przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu) będzie swoistą kartą przetargową w wyścigu po kolejne unijne dotacje, na konkretne już działania (infrastrukturalne czy społeczne) opisane w programie. Konkurs zaplanowano jeszcze w czwartym kwartale 2017 roku, a do podziału będzie 130 mln zł. Dodatkowe pieniądze (ok. 66 mln zł) są przewidziane na rewitalizację w konkursach w ramach Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji i Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

W tych konkursach najpewniej wystartują gminy, które aktualnie opracowują/aktualizują swoje programy rewitalizacji. Chodzi o 82 samorządy, które otrzymały dotacje w ramach pierwszego konkursu rozstrzygniętego pod koniec sierpnia 2016 roku. 

Szczegółowe informacje oraz materiały w zakładce Rewitalizacja.

Pobierz jako PDF