Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia młodego chłopaka w okularach, włosach zaczesanych na bok i koszuli w kratę, który siedzi przy biurku z nogą na nodze i zapisuje coś na kartce. Na biurku widoczny jest otwarty laptop. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Dzięki unijnemu wsparciu laptopy i tablety trafią do wielkopolskich placówek kształcenia zawodowego, co usprawni zdalną edukację (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma).

Dotacje na kształcenie zawodowe

Pieniądze na zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia edukacji zdalnej pozyskać można w ramach jednego z ostatnich tegorocznych konkursów WRPO 2014+. Nabór trwa do 31 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji.

Blisko 28 mln zł czeka na wnioskodawców w ramach konkursu „Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy oraz tryb nadzwyczajny w zakresie epidemii COVID-19.” Nabór przygotowany został w odpowiedzi na wprowadzone przez rząd, czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty i wdrożenie nauczania hybrydowego i zdalnego.

– Władze województwa podjęły decyzję o uruchomieniu w trybie nadzwyczajnym konkursu polegającego na wsparciu wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyposażenia ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia edukacji zdalnej – mówi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. – Szkoły będą mogły nieodpłatnie udostępnić zakupione urządzenia uczniom i nauczycielom zgłaszającym brak komputera lub posiadającym przestarzały sprzęt, uniemożliwiający im pracę online. Tym samym zapewnimy porównywalne szanse uczniom, którzy do tej pory byli pozbawieni możliwości uczestniczenia w nauce w trybie zdalnym – podkreśla.

O środki ubiegać się mogą jednostki prowadzące na terenie Wielkopolski kształcenie zawodowe młodzieży. W ramach konkursu będzie można zakupić laptopy i tablety (wraz z oprogramowaniem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania). Wyjątkowo możliwy będzie również zakup innych urządzeń, pod warunkiem wykazania konieczności ich posiadania do realizacji nauki w trybie zdalnym.

– Po ustąpieniu ograniczeń w funkcjonowaniu szkół, zakupiony sprzęt pozostanie w szkołach i będzie wykorzystywany do kształcenia w trybie stacjonarnym – wyjaśnia Sylwia Wójcik. – W ramach zgłaszanych projektów można również zaplanować przeszkolenie nauczycieli w zakresie prowadzenia edukacji w formie zdalnej – dodaje.

Maksymalne dofinansowanie projektu ze środków EFS wynosić będzie 85% wydatków kwalifikowalnych. W celu jak największego uproszczenia procedury rozliczania projektów, można zgłaszać jedynie przedsięwzięcia, których wartość dofinansowania nie przekracza równowartości 100 tys. euro, czyli kwoty 462 250 zł.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska