Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia pracownika laboratorium w pełnym ochronnym stroju – kombinezonie z kapturem, w goglach i rękawicach, który pracuje przy mikroskopie. Zdjęcie pochodzi z Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma.

Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zakup sprzętu diagnostycznego (fot. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma)

Dotacje do wzięcia

Aż 90 mln zł czeka na realizatorów unijnych projektów w ramach dwóch konkursów z zakresu wspierania kryzysowych działań naprawczych w obszarze zdrowia. Nabór ruszył 26 kwietnia.

Pieniądze pochodzą z instrumentu REACT-EU - kompleksowego i ambitnego planu naprawczego Komisji Europejskiej, który powstał w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19. Dodatkowe środki uruchomiono w ramach programów regionalnych. W przyznanej Polsce pierwszej transzy REACT-EU, województwa mają łącznie do dyspozycji kwotę ok. 365 mln euro. Z puli Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowane są m.in. inwestycje związane z sektorem ochrony zdrowia, a także przedsięwzięcia realizowane przez MŚP. Aby przyspieszyć ożywienie gospodarcze na zastrzyk dodatkowych środków liczyć mogą również projekty przyczyniające się do przejścia na gospodarkę cyfrową i ekologiczną, a także zapewniające podstawowe usługi dla obywateli lub wspierające sektory najbardziej dotknięte kryzysem (np. turystyka, kultura, usługi hotelarskie itp.). Dodatkowe środki z Europejskiego Funduszu Społecznego adresowane są przede wszystkim do pracodawców na utrzymanie miejsc pracy, a także tworzenie nowych, w szczególności dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Fotografia przedstawia pacjenta – mężczyznę w średnim wieku, który leży na kozetce i podciąga koszulę. Lekarz w białym fartuchu wykonuje mu badanie ultrasonograficzne brzucha. Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. Dwa nowe nabory, uruchomione w ramach Działania 11.2 WRPO 2014-2020 wspomogą wielkopolską służbę zdrowia.

W ramach pierwszego konkursu pieniądze będzie można przeznaczyć na doposażenie placówek medycznych w sprzęt medyczny, aparaturę diagnostyczną i laboratoryjną. Sfinansowany zostanie także zakup i wyposażenie karetek pogotowia ratunkowego, a także w uzasadnionych przypadkach prace modernizacyjne i adaptacyjne. Jako uzupełnienie wyżej wymienionych działań, będzie można pokryć koszty zakupów wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej i środków do dezynfekcji. O dotacje ubiegać mogą się m.in.: szpitale wojewódzkie, powiatowe, kliniczne; samorządy, podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a także jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. Zgłaszany projekt musi zostać zrealizowany wyłącznie w podmiotach posiadających umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych. Do rozdysponowania jest pula 80 mln zł. Szczegóły opisane są tutaj.

W drugim konkursie o dotacje mogą ubiegać się podmioty lecznicze świadczące opiekę medyczną w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej, a także placówki realizujące usługi w ramach Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej. Pieniądze będzie można przeznaczyć na doposażenie placówek w sprzęt medyczny, diagnostyczny i laboratoryjny. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne będzie przeprowadzenie prac modernizacyjnych i adaptacyjnych. Jako uzupełnienie wyżej wymienionych działań zakupić będzie można wyroby medyczne jednorazowego użytku, środki ochrony indywidualnej i środki do dezynfekcji. Łącznie do wydania jest 10 mln zł. Szczegóły opisane są tutaj.

ŁK

ZOBACZ TAKŻE