Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

SL2014 (aplikacja główna centralnego systemu teleinformatycznego)  jest systemem wspierającym realizację programów operacyjnych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi  SL2014, które znajdują się w dziale Wiadomości dotyczące LSI2014+, SL2014

1. Do czego służy SL2014?

Zawarta umowa o dofinansowanie zobowiązuje Cię, abyś w ramach procesu rozliczania realizowanego projektu wykorzystywał SL2014. Dzięki systemowi możesz, m.in. składać wnioski o płatność, prowadzić korespondencję z instytucją odpowiedzialną za ich weryfikację czy przekazywać dane niezbędne do realizacji Twojego projektu.

2. Jak otworzyć SL2014?

System dostępny jest pod adresem: https://sl2014.gov.pl

W celu uzyskania dostępu do SL2014 przez Ciebie, bądź osoby upoważnione przez Ciebie do obsługi systemu, przy podpisywaniu umowy o dofinansowanie będziesz zobowiązany zgłosić listę osób uprawnionych, które będą mogły wykonywać w Twoim imieniu czynności związane z realizacją projektu/projektów. Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do 
SL2014 znajdują się w załącznikach.

Logowanie do systemu odbywa się z wykorzystaniem:

       lub

Posiadanie któregoś z powyższych narzędzi uwierzytelniających jest niezbędne do zalogowania się do systemu.   
Darmowym sposobem na uzyskanie dostępu osób upoważnionych przez Beneficjenta do działania w jego imieniu i na jego rzecz za pośrednictwem SL2014 jest założenie konta na platformie ePUAP oraz potwierdzenie Profilu Zaufanego przez osoby, które będą fizycznie przygotowywać wnioski o płatność.

Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać w tym celu, jest wejście na stronę http://epuap.gov.pl i kliknięcie na przycisk w „Zarejestruj się”, aby rozpocząć proces rejestracji konta. Po przekierowaniu na kolejną stronę zostaniemy poproszeni o podanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, login, hasło, e‑mail oraz numer PESEL. Po wybraniu Zarejestruj się użytkownik zostaje automatycznie zalogowany do systemu. Na podany przy zakładaniu konta adres e-mail zostaje wysłane powiadomienie informujące o tym, że użytkownik zarejestrował konto na platformie ePUAP.  Następnie należy złożyć wniosek o utworzenie profilu zaufanego i w terminie 14 dni należy zgłosić się, z ważnym dowodem osobistym albo paszportem, do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego w celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego. Po prawidłowym potwierdzeniu Profilu Zaufanego konto na ePUAP jest aktywne i może być wykorzystywane przez użytkownika do prawidłowego logowania i pracy w systemie SL2014. 

Szczegółowa instrukcja dot. uzyskania Profilu Zaufanego (ePUAP) znajduje się poniżej:

Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany (1.1 MB)

Więcej informacji na temat Profilu Zaufanego aktualnego wykazu Punktów Potwierdzających znajdziesz pod adresem: http://epuap.gov.pl

3. Czego potrzebuję aby korzystać z SL2014?

Przed przystąpieniem do pracy w SL2014 upewnij się, że sprzęt komputerowy z którego korzystasz:

4. Co zrobić w przypadku problemów technicznych?

W przypadku niedostępności SL2014 czy też wystąpienia błędów w Systemie zgłoś Instytucji Zarządzającej o zaistniałym problemie, wysyłając Formularz zgłaszania problemów  na adres: sl2014@umww.pl

Zgłoszenia przesyłane na adres sl2014@umww.pl obsługiwane są wyłącznie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (numery projektów rozpoczynające się od RPWP).

W przypadku projektów realizowanych w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych w pozostałych województwach należy kontaktować się z pomocą techniczną odpowiedniej Instytucji. Dane kontaktowe można uzyskać w następujący sposób:
1. po zalogowaniu do systemu SL2014 należy wejść w projekt, następnie kliknąć w "Moje dane", gdzie znajduje się informacja o skrzynce kontaktowej Administratora, na którą należy przesyłać zgłoszenia;
2. od opiekuna projektu;
3. szukając informacji na stronie internetowej właściwej dla danego Regionalnego Programu Operacyjnego.

W zgłoszeniu należy podać informacje obowiązkowe:


Pliki do pobrania:

Poniżej znajdziesz pomocne materiały dotyczące SL2014 mające na celu przybliżenie jego funkcjonalności oraz ułatwiające w poruszaniu się po systemie:

Podręcznik Beneficjenta jest instrukcją pracy w SL2014, której celem jest przybliżenie funkcjonalności SL2014 użytkownikom upoważnionym przez beneficjentów (upoważnianym w momencie zawierania umowy w ramach listy tzw. osób uprawnionych, stanowiącej integralną część tej umowy).

Podręcznik dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Osie Priorytetowe 1,2,3,4,5,9)

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.4, Osie Priorytetowe 1,2,3,4,5,9.pdf (6.1 MB)

Podręcznik dla beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego (Osie Priorytetowe 6,7,8). Uszczegółowienie zawarte w pliku stanowi integralną cześć Podręcznika.

Podręcznik Beneficjenta SL2014 wersja 1.8 Osie Priorytetowe 6,7,8 (6.3 MB)

Wersja ogólna Podręcznika (nie zawiera uszczegółowienia - w pierwszej kolejności zalecamy pobranie wersji uszczegółowionych dostępnych powyżej)

Podręcznik Beneficjenta SL2014 ogólny wersja 1.8 (7.3 MB)

Jak założyć konto i uzyskać profil zaufany (1.1 MB)

Regulamin bezpieczeństwa informacji przetwarzanych w SL2014.pdf (74.3 KB)

Instrukcja multimedialna SL2014 wersja 3.0 (23.6 MB)

Słownik pojęć (548.9 KB)

Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej do SL2014

EFRR:

EFS:

 

Pobierz jako PDF