Nasz Region WRPO 2014+ E-MAGAZYN Fotografia przedstawia pięcioro uczniów pracujących, w czasie zajęć lekcyjnych, w profesjonalnie wyposażonym warsztacie. Zdjęcie pochodzi z archiwum beneficjenta.

Szkolnictwo branżowe to kolejny obszar wsparcia WRPO 2014+, w którym są jeszcze środki do rozdysponowania. (fot. archiwum beneficjenta).

Dotacje do wzięcia

Co prawda większość środków z programu regionalnego została już wydana, to jednak wnioskodawcy nadal liczyć mogą na spory zastrzyk finansowy z unijnej kasy.

Wielkopolska jest jednym z liderów wydatkowania Funduszy Europejskich. Tysiące zrealizowanych projektów pokazują skalę wsparcia. Zbliżając się do finiszu obecnej perspektywy finansowej, nadal jeszcze do wydania jest spora pula środków, z której warto skorzystać.

W sieci

Pandemia pokazała, jak ważna jest komunikacja online i dostęp do usług publicznych w sieci. I właśnie na ten cel zarezerwowano pulę 12 mln zł w ramach Poddziałania 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych. Nabór ruszy 31 lipca br. Pieniądze będzie można przeznaczyć m.in. na zwiększenie dostępu obywateli do usług publicznych z zakresu e-zdrowia oraz wsparcie cyfryzacji procesów w obszarze ochrony zdrowia i usług społecznych. Fundusze wesprą też tworzenie, rozwijanie oraz udostępnianie systemów geodezyjnych, a także rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli. To nie wszystko. Dotacje przeznaczone zostaną też na digitalizację zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego, zasobów edukacyjnych, naukowych oraz udostępnienie ich szerokiemu gronu odbiorców. O dotacje wystąpić będą mogły m.in. samorządy, organizacje pozarządowe, jednostki sektora finansów publicznych, instytucje prowadzące ewidencje i rejestry na podstawie ustaw, a także podmioty lecznicze. Wnioski przyjmowane będą do 18 września br. Szczegóły tutaj.

Grafika przedstawia mężczyznę w garniturze, trzymającego w wyciągniętych dłoniach laptopa, tablet i smartfon. Urządzenia unoszą się nieco nad jego dłońmi, a pomiędzy nimi przepływają różne treści. Grafika pochodzi z  Obrazy licencjonowane przez Depositphotos.com/Drukarnia Chroma. W trybie pozakonkursowym prowadzony jest nabór w ramach Poddziałania 2.1.4 Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach ZIT dla MOF Poznania. Powiat poznański ma szansę uzyskać środki na realizację projektu „Budowa Metropolitalnego Systemu Informacji Przestrzennej (MeSIP) dla Metropolii Poznań” w ramach projektu P13 „Metropolitalny System Informacji Przestrzennej”.

– Budowa MeSIP stanowi pierwszy krok w kierunku stworzenia „Metropolitalnego systemu informacyjnego”. To proces złożony, wieloetapowy i długoletni, nakreślony w zapisach „Strategii Aglomeracji Poznańskiej”. Jego celem jest połączenie danych z przestrzennych rejestrów publicznych prowadzonych przez jednostki administracji samorządowej działające w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań. W ten sposób powstanie wspólna wirtualna przestrzeń informacyjna – Zintegrowany Bank Danych Metropolitalnych – mówi Jan Grabkowski, starosta poznański.

Dla rodzin

Samorządy nadal mogą ubiegać się o środki na projekty wspomagające aktywność zawodową osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi (Poddziałanie 6.4.1). Dotacje można przeznaczyć na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3. roku życia (w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami) oraz dostosowanie istniejących miejsc opieki do potrzeb najmłodszych. Środki wydać można również na sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów ponoszonych przez rodziców w postaci opłat za pobyt w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Nabór trwa do końca roku. Do wydania jest ponad 25 mln zł. Szczegóły tutaj.

Dla fachowców

Aż 42 mln zł czekają na wnioskodawców w ramach Poddziałania 9.3.2. Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty zakładające przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację i/lub wyposażenie placówek kształcenia zawodowego. Dopuszczalna jest też budowa nowych obiektów, ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Pieniądze przeznaczyć można też na inwestycje popularyzujące wykształcenie techniczne i innowacyjność, realizowane poza systemem oświaty. Szansę mają też projekty szkół i placówek, prowadzących kształcenie zawodowe, promujące wśród dzieci specjalności techniczne potrzebne na rynku pracy. O dotacje mogą starać się samorządy, szkoły i placówki realizujące kształcenie zawodowe i ustawiczne oraz szkoły wyższe (wyłącznie w odniesieniu do działań promujących naukę i innowacyjność wśród uczniów niższych poziomów edukacji). Nabór trwa do 31 lipca br. Szczegóły tutaj.

ŁK

Promujemy naszych beneficjentów zmieniamywielkopolskie@umww.pl
Zestaw logotypów: Program Regionalny, Rzeczpospolita Polska, Samorząd Województwa i Unia Europejska