Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Zakończony od 11-05-2020 do 31-12-2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 08.05.2020 r. ogłasza nabór nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 w ramach Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

Komunikaty

Dotyczy: zmiany miejsca składania wniosków dla naboru nr RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 ogłoszonego w trybie pozakonkursowym.

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym 2014‑2020 (IZ WRPO 2014+) informuje, iż z uwagi na obostrzenia dotyczące zagrożeń związanych ze skutkami pandemii COVID-19 sekretariat DEFS przy al. Niepodległości 18 jest niedostępny dla osób z zewnątrz. W związku z powyższym IZ WRPO 2014+ zwraca się z prośbą o składanie wersji papierowej dokumentów w Punkcie Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu mieszczącym się przy al. Niepodległości 34. Złożenie wniosku w wersji papierowej w Punkcie Kancelaryjnym UMWW, będzie uznawane jako spełnienie wymogów zawartych w punkcie 3.6.4 Zasad ubiegania się o dofinansowanie RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Opublikowano: 15.12.2020 r. 


Informacja dla Wnioskodawców w sprawie wydłużenia realizacji projektu

Instytucja Zarządzająca informuje, że zgodnie z Uchwałą nr 2323/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 czerwca 2020 roku zmieniono następujące zapisy Zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu, nr naboru: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

1. Pkt. 3.4.2 przyjął brzmienie:

Początek realizacji projektu stanowi data nie wcześniejsza niż styczeń 2020 r. i nie późniejsza niż czerwiec 2021 r., z zastrzeżeniem, że koszty związane z realizacją projektu poniesione przed zawarciem umowy o dofinansowanie projektu Wnioskodawca ponosi na własne ryzyko. Ponadto nie mogą zostać wybrane do dofinansowania projekty, jeśli zostały fizycznie ukończone lub pełni zrealizowane przed przedłożeniem wniosku o dofinansowanie.

2. Pkt. 3.4.3 przyjął brzmienie:

Projekty mogą być co do zasady realizowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

 

Załączniki do Zasad ubiegania się o dofinansowanie projektu pozostają bez zmian.

Zmiana Zasad ubiegania się o dofinansowanie obowiązuje od dnia 10 czerwca 2020 roku. Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

Uchwała Nr 2323 - 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (358.9 KB)

Zasady ubiegania się o dofinansowanie (640.2 KB) - obowiązujące od 10 czerwca 2020 roku

Wyniki naboru 06-08-2020

Informacja o niezawartych umowach o dofinansowanie projektu

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia informację o projektach, które po wyborze do dofinansowania zostały wycofane z dalszego etapu procedury udzielania dofinansowania w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista niezawartych umów w ramach Poddziałania 6.4.1 (315.2 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Informacja o zawartych umowach o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 6.4.1.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę umów o dofinansowanie projektów zawartych w ramach Poddziałania 6.4.1. Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Lista umów zawartych w ramach poddziałanie 6.4.1 (269.3 KB)

Opublikowano: 12.07.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3364/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 marca 2021 r. (496 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3364/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.03.2021 r. (445.3 KB)

Opublikowano: 19.03.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3344/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 marca 2021 r. (359.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3344/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.03.2021 r. (451.3 KB)

Opublikowano: 15.03.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek  o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3303/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 lutego 2021 r. (494.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3303/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26.02.2021 r. (446.7 KB)

Opublikowano: 26.02.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3283/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 lutego 2021 r. (495.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3283/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18.02.2021 r. (451.4 KB)

Opublikowano: 19.02.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3252 /2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 lutego 2021 r. (495.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3252 /2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11.02.2021 r. (414.1 KB)

Opublikowano: 11.02.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3221/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4 lutego 2021 r. (494.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3221/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 4.02.2021 r. (455.3 KB)

Opublikowano: 08.02.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3172/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 stycznia 2021 r. (199.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3172/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21.01.2021 r. (452.2 KB)

 

Opublikowano: 22.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3119/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. (199.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3119/2021 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 08.01.2021 r. (450 KB)

Opublikowano: 08.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 3053/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (610.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3053/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 17.12.2020 r. (450.3 KB)

Opublikowano: 18.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 3023/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 grudnia 2020 r. (179.7 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3023/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10.12.2020 r. (452.7 KB)

Opublikowano: 11.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014 + przedstawia listę wniosków o dofinansowanie, które zostały zatwierdzone w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020.

Uchwała Nr 2780/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 9 października 2020 r. (136.3 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2780 - Projekty, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną oraz negocjacje (451.1 KB)

Opublikowano: 13.10.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2714/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie (609.5 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2714/2020 - Projekt, który pozytywnie przeszedł ocenę merytoryczną oraz negocjacje (446.2 KB)

Opublikowano: 25.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2649/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 września 2020 r. (359.4 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2649/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 02.09.2020 r. (446.3 KB)

Opublikowano: 03.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Uchwała Nr 2625/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. (359.2 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2625/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20.08.2020 r. (451 KB)

Opubikowano 21.08.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia wniosek o dofinansowanie, który został zatwierdzony w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20 dla Działania 6.4 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, Poddziałania 6.4.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020.

Ponadto IZ przedstawia skład Komisji Oceny Projektów powołany dla przedmiotowego naboru.

Uchwała Nr 2562/2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 sierpnia 2020 r. (359.8 KB)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 2562 2020 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 06.08.2020 r. (449.3 KB)

Skład Komisji Oceny Projektów (261 KB)

Opublikowano: 07.08.2020 r.

Wyniki ocen

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (157.4 KB)

Opublikowano: 05.02.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (521.1 KB)

Opublikowano: 28.01.2021 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (513.5 KB)

Opublikowano: 12.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (504 KB)

Opublikowano: 11.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (152.8 KB)

Opublikowano: 04.01.2021 r. 


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (527.5 KB)

Opublikowano: 30.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (522.6 KB)

Opublikowano: 18.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - Projekty skierowane do negocjacji (159.7 KB)

Opublikowano: 07.12.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (72.3 KB)

Opublikowano: 24.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (514.5 KB)

Opublikowano: 06.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (516.5 KB)

Opublikowano: 04.11.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji:

- RPWP.06.04.01-30-0004/20

- RPWP.06.04.01-30-0005/20

- RPWP.06.04.01-30-0006/20.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (72.6 KB)

Opublikowano: 07.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia listę projektów, które zostały pozytywnie ocenione na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowe wnioski zostały skierowane do etapu negocjacji.

Lista została stworzona na podstawie obrad Komisji Oceny Projektów powołanej w ramach naboru nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20.

Wyniki oceny merytorycznej - projekty skierowane do negocjacji (72.5 KB)

Opublikowano: 04.09.2020 r.


Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ przedstawia projekt, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny merytorycznej w ramach naboru   nr: RPWP.06.04.01-IZ.00-30-001/20. Przedmiotowy wniosek został skierowany do etapu negocjacji.

Wyniki oceny merytorycznej - projekt skierowany do negocjacji (159.1 KB)

Opublikowano: 03.08.2020 r.

Informacje o naborze

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 11.05.2020 r. od godziny 0.00 do dnia 31.12.2020 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. 

Na co i kto może składać wnioski

Kto może składać wnioski?

Jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach naboru można realizować wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi obejmujące:

1. Tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna.

2. Dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi
w wieku do lat 3.

3. Sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3 (wyłącznie jako element projektu wskazanego w pkt. 1 lub 2).

 

Finanse

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektu:

Ogółem: 25 222 600,00 PLN

w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 PLN

Niezbędne dokumenty

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie (641 KB)

6.0 Zasady ubiegania się o dofinansowanie (640.2 KB) - obowiązujące od 10 czerwca 2020 roku

6.1 Szczegółowa instrukcja wypełniania WOD (3.3 MB)

6.2 Wykaz kategorii wydatków dla Poddziałania 6.4.1 (161.4 KB)

6.3 Lista oświadczeń Wnioskodawcy i Partnera (331.6 KB)

6.4 Szczegółowy kosztorys przedsięwzięcia z uwzględnieniem źródeł finansowania z Resortowego Programu Maluch + oraz środków EFS (594.1 KB)

Zał. 2 do uchwały - Wzór Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (825.1 KB)

zał. 3 do uchwały - Karta weryfikacji warunków formalnych projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (362.2 KB)

zał. 4 do uchwały - Karta oceny merytorycznej projektu pozakonkursowego WRPO 2014+ (677.6 KB)

zał. 5a do uchwały - Wzór deklaracji poufności pracownika IOK (346 KB)

zał. 5b do uchwały - Wzór deklaracji poufności eksperta, obserwatora (339.6 KB)

zał. 6a do uchwały - Wzór oświadczenia pracownika IOK o bezstronności (433.5 KB)

zał. 6b do uchwały - Wzór oświadczenia o bezstronności eksperta (313.7 KB)

Inne ważne informacje

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 90, 61 626 61 92, 61 626 61 93, 61 626 72 46 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

Zobacz często zadawane pytania


Wsparcie techniczne w zakresie obsługi Systemu LSI2014+ udzielane jest poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie https://lsi.wielkopolskie.pl (menu "Kontakt").