Lepsza opieka nad dziećmi

Dzięki EFS przybędzie w regionie kilka tysięcy nowych miejsc opieki przedszkolnej. Wsparcie zyskają też rodzice dzieci do lat 3 – mówi Sylwia Wójcik, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego.

Aktualności

Praca przepustką do aktywnego życia

W godzinach porannych nie stoją w korkach, po pracy nie odbierają dzieci z przedszkola, nie piją kawy z firmowego automatu, bo zwykle… nie pracują. Niepełnosprawni, długotrwale bezrobotni, absolwenci lub osoby starsze niemogące znaleźć pracy, osoby uzależnione, opiekujące się chorymi dziećmi, z więziennym życiorysem, bezdomne – to grupy często wykluczone z głównego nurtu życia społecznego. Można powiedzieć, że funkcjonują na jego marginesie.

Wygodnie i ekologicznie

Ponad 222 mln euro zarezerwowano w budżecie WRPO 2014+ na wsparcie zrównoważonego transportu w miastach. Realizacja projektów już się rozpoczęła, a ich efektem będą m.in. nowoczesne węzły przesiadkowe, drogi dla rowerów i niskoemisyjne autobusy. To przedsięwzięcia, które polepszą jakość życia Wielkopolan.

Otwarci na pomysły

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to coroczna okazja dla beneficjentów, by pochwalić się swoimi projektami zrealizowanymi przy współfinansowaniu unijnych funduszy, a dla gości unikalna możliwość, by zajrzeć za kulisy tych projektów.

Giełda usług

Istotą podejścia popytowego polega na tym, że to przedsiębiorca, a nie firma szkoleniowa, stara się o dofinansowanie i to on decyduje, na jakie usługi wyda przyznane środki – mówi Wojciech Szajnar, dyrektor Departamentu Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Wyczekują inwestorów

Wielkopolanie zdają sobie sprawę, jak ważne jest zachęcanie inwestorów do rozwijania własnych projektów. Doskonałym przykładem są gminy Piła i Łubowo, które otrzymały ponad 23 miliony złotych na przygotowanie terenów pod przyszłe inwestycje.

Fundusze dla innowatorów

Nadeszły najlepsze czasy dla przedsiębiorców, którzy chcą spróbować swoich sił na polu innowacji i zamierzają swoimi pomysłami podbić rynek.

Czas na pracę


Rynkowi pracy służy aktywizacja osób mających kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia oraz podnoszenie kwalifikacji młodych ludzi, odpowiadające oczekiwaniom pracodawców. Unia również wspiera takie podejście w konkursach na aktywizacje zawodową i kształcenie zawodowe młodzieży.

Najważniejszy jest dobry start


Wychowanie przedszkolne procentuje przez całe życie. Przedszkole uczy samodzielności, współdziałania, rozwija kreatywność i kompetencje społeczne. Dlatego Wielkopolska kładzie szczególny nacisk na programy zwiększające dostęp do edukacji dla najmłodszych mieszkańców regionu.

Rozwój lokalny po europejsku


Ten, kto odwiedzi Lubasz, gminę leżącą w północnej Wielkopolsce, na skraju Puszczy Noteckiej, na pewno zapamięta zieleń i błękit. Czyste jeziora i sosnowe lasy to coś, co przyciąga turystów w te okolice.

Spotkajmy się na DOFE!


Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE) to największe wydarzenie prezentujące projekty europejskie w Polsce. Wszystko dzięki beneficjentom, którzy otwierają drzwi swoich projektów, oferują zniżki, darmowe wejścia lub po prostu prezentują pomysły zrealizowane dzięki środkom unijnym. W tym roku IV edycja DOFE odbędzie się od 18 do 21 maja.