Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

(województwo/powiat/gmina)

(Dodatkowo prosimy o zamieszczenie informacji czy projekt jest ujęty w dokumencie strategicznym/operacyjnym (wraz z nazwą dokumentu, np. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej) poziomu lokalnego, regionalnego, krajowego lub czy jest to kategoria „inne” (np. strategie ponadlokalne kilku gmin). Prosimy także o zawarcie informacji czy planowane jest uwzględnienie projektu w danym dokumencie w wyniku np. jego aktualizacji. Maksymalnie 1000 znaków.)

5. Przewidywany okres realizacji projektu:

(Efekty w postaci mierzalnych rezultatów i/lub niemierzalnych rezultatów działania, tj. skutków zrealizowanego działania trudne do ich prostego pomiaru, lecz istotne dla realizacji projektu.)

(Np. Środki unijne – np. WRPO, FS, PROW, EFMR, itp.; środki krajowe; budżet województwa; inne środki.)

(Np. Planowany do realizacji, przygotowany do realizacji, w trakcie realizacji)

12.1 Przygotowanie dokumentacji projektowej

Proszę zaznaczyć odpowiednie dokumenty (jeśli dotyczą)

(Proszę wymienić nazwę dokumentu oraz datę przyjęcia dokumentu lub planowaną datę zakończenia procedury.)

Drukuj