Wybierz serwis odpowiedniego programu krajowego, zapoznaj się z regionalnymi programami poniżej lub przejdź do Portalu Funduszy Europejskich.

Programy krajowe

Program
Inteligentny Rozwój
Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.
Budżet programu
8,61 MLD EUR
Program
Infrastruktura i Środowisko
Dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem.
Budżet programu
27,41 MLD EUR
Program
Wiedza Edukacja Rozwój
Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.
Budżet programu
4,69 MLD EUR
Program
Polska Cyfrowa
Dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem.
Budżet programu
2,17 MLD EUR
Program
Polska Wschodnia
Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.
Budżet programu
2 MLD EUR
Program
Pomoc Techniczna
Dla przedsiębiorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty, związane z badaniami i rozwojem.
Budżet programu
0,7 MLD EUR
Programy
Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.
Budżet programu
0,7 MLD EUR
Program
Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.
Budżet programu
8,6 MLD EUR
Program
Rybactwo i Morze
Rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska.
Budżet programu
0,5 MLD EUR

Programy regionalne

Program dla
województwa
Dolnośląskiego
Budżet programu
2,2 MLD EUR
Program dla
województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Budżet programu
1,9 MLD EUR
Program dla
województwa
Lubelskiego
Budżet programu
2,2 MLD EUR
Program dla
województwa
Lubuskiego
Budżet programu
0,9 MLD EUR
Program dla
województwa
Łódzkiego
Budżet programu
2,2 MLD EUR
Program dla
województwa
Małopolskiego
Budżet programu
2,9 MLD EUR
Program dla
województwa
Mazowieckiego
Budżet programu
2,1 MLD EUR
Program dla
województwa
Opolskiego
Budżet programu
0,9 MLD EUR
Program dla
województwa
Podkarpackiego
Budżet programu
2,1 MLD EUR
Program dla
województwa
Podlaskiego
Budżet programu
1,2 MLD EUR
Program dla
województwa
Pomorskiego
Budżet programu
1,9 MLD EUR
Program dla
województwa
Śląskiego
Budżet programu
3,4 MLD EUR
Program dla
województwa
Świętokrzyskiego
Budżet programu
1,4 MLD EUR
Program dla
województwa
Warmińsko - mazurskiego
Budżet programu
1,7 MLDEUR
Program dla
województwa
Wielkopolskiego
Budżet programu
2,4 MLD EUR
Program dla
województwa
Zachodniopomorskiego
Budżet programu
1,6 MLD EUR