Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Niniejszy formularz służy zgłaszaniu uwag do projektu Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku. Plik zawierający projekt Strategii Wielkopolska 2030 umieszczony został tutaj: https://www.umww.pl/attachments/article/59032/projekt%20Strategii%20Wielkopolska%202030.pdf Konsultacje społeczne będą trwać do 22 października 2019 roku.

Każda osoba może zgłaszać uwagi indywidualnie, bądź jako przedstawiciel danej instytucji. W przypadku, kiedy osoba zgłaszająca uwagę nie reprezentuje żadnej organizacji, w polu „Instytucja” należy wpisać „brak”. Każda uwaga musi zostać wprowadzona oddzielnie, również w przypadku zgłaszania więcej niż jednej uwagi. W każdym zgłoszeniu należy wskazać (wybór z rozwijanej listy), którego punktu dokumentu dotyczy uwaga.

Drukuj