W czasie pandemii koronawirusa każda pomoc dla przedsiębiorców jest ważna. Zachęcamy do zapoznania się z produktami finansowymi dla sektora MŚP w ramach instrumentu unijnego JEREMIE 2.

Kilka słów o JEREMIE 2

Jeremie 2 to kontynuacja Inicjatywy JEREMIE, wdrażanej w okresie 2007-2013. W poprzednim rozdaniu funduszy unijnych województwo wielkopolskie przeznaczyło na realizację tego projektu kwotę 501,3 mln zł, która trafiła do ponad dziesięciu tysięcy przedsiębiorstw z terenu Wielkopolski.

Inicjatywa JEREMIE jest formą pomocy oferowaną mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Zakłada ona odejście od tradycyjnych dotacji, na rzecz zwrotnej pomocy finansowej w formie kredytów, pożyczek i poręczeń. JEREMIE ma na celu pomoc przede wszystkim tym przedsiębiorstwom, których instytucje finansowe nie są w stanie finansować lub wymagają od nich spełnienia dodatkowych, często zaporowych warunków.

Oferta JEREMIE 2

MŚP mogą uzyskać wsparcie z następujących produktów finansowych:

Mikropożyczka

Parametry produktu:   wartość pożyczki: do 100 tys. zł (nie więcej niż 25 tys. EUR)

okres spłaty do 5 lat

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe

Dla kogo:  mikro lub małe przedsiębiorstwa (średnie przedsiębiorstwa
– finansowanie dla średnich przedsiębiorstw możliwe jest do 31 grudnia 2020 r. w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19)

Cel: przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Kontakt - kliknij

 

Pożyczka Rozwojowa

Parametry produktu: wartość pożyczki pow. 100 tys. do 500 tys. zł

okres spłaty do 7 lat

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe

Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Cel: przedsięwzięcia rozwojowe realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu wzmocnienie ich potencjału gospodarczego, zwiększenie i umocnienie pozycji na rynku oraz podniesienie ich konkurencyjności m.in. poprzez inwestycje związane z: wdrażaniem nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych; wprowadzaniem nowych i ulepszonych produktów i usług; zakupem maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowaniem rozszerzenia działalności, finansowaniem podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Kontakt - kliknij

 

Pożyczka Inwestycyjna

Parametry produktu:    wartość pożyczki pow. 500 tys. do 2 mln

okres spłaty do 10 lat

karencja w spłacie kapitału od 8 do 12 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i korzystniejsze niż rynkowe

 Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

 Cel: przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Kontakt - kliknij

 

Mała Pożyczka Inwestycyjna

Parametry produktu:       wartość pożyczki: do 500 tys. zł

okres spłaty: do 7 lat

karencja w spłacie kapitału do 6 miesięcy

oprocentowanie: rynkowe i preferencyjne

Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Cel: przedsięwzięcia inwestycyjne, realizowane na terenie województwa wielkopolskiego, mające na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału gospodarczego, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności poprzez: tworzenie nowych przedsiębiorstw, dostarczanie kapitału początkowego lub kapitału na rozruch lub rozszerzanie działalności lub wzmocnienie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizację nowych projektów lub przechodzenie przez przedsiębiorstwa na nowe rynki lub na nowe rozwiązania.

Kontakt - kliknij

 

Poręczenie

Kwota jednostkowego poręczenia: do 2 mln zł (max. 80% kwoty kredytu)

Termin obowiązywania poręczenia: do 7 lat

Dla kogo: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa

Oprocentowanie: korzystniejsze niż rynkowe/rynkowe               

Cel: kredyty objęte poręczeniem muszą zostać przeznaczone na realizację przedsięwzięć na terenie województwa wielkopolskiego, mających na celu rozwój bądź wzmocnienie potencjału, zwiększenie lub umocnienie pozycji na rynku lub podniesienie konkurencyjności m.in. poprzez: wdrażanie nowych rozwiązań produkcyjnych i technologicznych, wprowadzanie nowych i ulepszonych produktów i usług, zakup maszyn, sprzętu produkcyjnego, w tym umożliwiających wdrażanie innowacji, finansowanie rozszerzenia działalności przedsiębiorstwa, finansowanie podstawowej działalności przedsiębiorstwa lub realizacji nowych projektów.

Kontakt - kliknij 

 

Jakie są ułatwienia JEREMIE 2, w związku z COVID-19?

Niezależnie od powyższego, w przypadku JEREMIE2 (preferencyjne pożyczki i poręczenia dla MŚP) w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowo:

-    możliwość zastosowania dodatkowej karencji w spłacie pożyczki (raty kapitałowe) – do 6 miesięcy, z wydłużeniem obecnego okresu finansowania, zarówno dla pożyczek już udzielonych, jak i nowych

 -   możliwość zastosowania tzw. wakacji kredytowych w trakcie obsługi finansowania – do 4 miesięcy (kapitał i odsetki)

-    możliwość wydłużenia terminu obowiązywania poręczeń o okres analogiczny do wydłużenia okresu spłaty kredytów w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2, nie dłuższy niż 12 miesięcy

-    finansowanie produkcji wyrobów służących zwalczaniu pandemii COVID-19, takich jak produkty lecznicze (w tym szczepionki) i terapie, ich półprodukty, farmaceutyczne składniki czynne i surowce; wyroby medyczne oraz sprzęt szpitalny i medyczny (w tym respiratory, odzież i sprzęt ochronny, a także narzędzia diagnostyczne) oraz niezbędne surowce; środki odkażające i ich produkty pośrednie oraz surowce chemiczne niezbędne do ich produkcji; narzędzia do gromadzenia/przetwarzania danych

-    finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa w znacznie szerszym zakresie niż dotychczas.

W związku z dynamicznym rozwojem sytuacji i dalszą możliwą zmianą parametrów wsparcia, przedsiębiorcy proszeni są o kontakt z pośrednikami finansowymi lub Bankiem Gospodarstwa Krajowego - JEREMIE2 

Gdzie można zgłosić się?

Udzielaniem pomocy zajmują się pośrednicy finansowi:

Mikropożyczka i Pożyczka rozwojowa

Poręczenie

Mała Pożyczka Inwestycyjna i Pożyczka Inwestycyjna

Liczby nie kłamią!

Jak dotąd, podpisano łącznie 2725 umów z wielkopolskimi przedsiębiorcami na łączną kwotę ponad 502 mln zł, z czego 404,2 mln zł to środki WRPO 2014+ .

Zawarto:

Dane z 28 kwietnia 2020 roku.

Pobierz jako PDF