Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Wybuch epidemii COVID-19 stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia publicznego, a także życia mieszkańców naszego województwa. W związku z trwającymi w całym kraju przygotowaniami do ewentualnego niekorzystnego przebiegu pandemii związanego z wzmożonym zachorowaniem na koronawirusa, placówki lecznicze znajdujące się na terenie województwa wielkopolskiego przygotowują się do udzielenia kompleksowej opieki zakażonym pacjentom. Prowadzone działania wymuszają konieczność zagwarantowania przede wszystkim niezbędnego sprzętu oraz środków ochrony osobistej, co skutkuje ogromnym obciążeniem finansowym tych jednostek. Część placówek ochrony zdrowia nie posiada wystarczających zasobów lokalowych i ludzkich do realizacji niniejszych badań, co stanowi realne zagrożenie dla zdrowia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe kwestie, po konsultacjach z KE i szybkim wyrażeniu przez nią zgody na przesunięcia środków w ramach WRPO 2014+ Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął 26 marca decyzję o zmianach w WRPO 2014+, które skutkują natychmiastowymi przesunięciem ok. 63 mln zł środków unijnych na następujące projekty zdrowotne:

1. Inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia oraz zakup niezbędnego wyposażenia dla potrzeb walki z epidemią koronawirusa COVID-19 w województwie wielkopolskim.

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu).

Projekt będzie polegał  na zakupie niezbędnego sprzętu oraz/lub przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowo-budowlanych w związku z wystąpieniem koronawirusa na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zakup niezbędnej aparatury medycznej i diagnostycznej (w tym testów), środków ochrony jednorazowej wraz z pracami remontowo-budowlanymi związanymi np. z adaptacją pomieszczeń, a także budową tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką, w celu zwiększenia możliwości diagnostycznych, ratowniczych i medycznych na terenie województwa wielkopolskiego.

2. Działania związane z zapobieganiem/łagodzeniem skutków epidemii COVID-19

Dofinansowanie z EFS wynosi 30,3 mln zł, (przy czym kwota ta może ulec podwyższeniu).

Projekt zakresem rzeczowym obejmuje zakup niezbędnych środków ochrony indywidualnej, materiałów diagnostycznych i medycznych, sprzętu jednorazowego użytku, zakup urządzeń i środków do dezynfekcji, zakup usług remontowo-budowlanych niezbędnych do adaptacji pomieszczeń na cele walki z chorobą COVID-19, wynagrodzenie personelu, w tym w szczególności medycznego, odczynników i materiałów medycznych, badań, testów oraz innych zakupów bieżących zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez szpitale, placówki lecznicze oraz inne jednostki działające na terenie województwa wielkopolskiego.

Obydwa projekty są w szybkiej ścieżce przygotowywania. Zakresy projektów określono na podstawie zgłoszonych potrzeb przez podmioty lecznicze. Aktualnie prowadzone są konsultacje z placówkami ochrony zdrowia, mające na celu określenie priorytetowych obszarów wsparcia, w celu zapewnienia największej skuteczności podejmowanych działań.

Beneficjentem obydwu projektów (realizowanych w trybie pozakonkursowym) jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, natomiast realizatorami będą bezpośrednio placówki medyczne podejmujące działania zmierzające do łagodzenia i walki ze skutkami epidemii wirusa COVID-19. Obydwa projekty rozpoczną się w kwietniu i czas ich realizacji to koniec 2020 roku.

ZWW podjął również wczoraj decyzję o przekazaniu 2,6 mln  z Europejskiego Funduszu Społecznego WRPO 2014+ dla Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego w Poznaniu, głównie na wykonanie około 2 tysięcy testów w kierunku wirusa SARS-CoV-2, ale także na środki ochrony osobistej dla pracowników szpitala klinicznego.

Zakres projektu obejmuje następujące zadania:

  1. Wykonanie oznaczeń w kierunku wirusa SARS-CoV-2 wśród osób poddanych kwarantannie zgodnie z rekomendacjami Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz wśród pracowników medycznych szpitali klinicznych zgodnie z rekomendacjami WHO.
  2. Uzupełnienie sprzętu medycznego laboratorium diagnostycznego dedykowanego do oznaczeń wirusa SARS-CoV-2.
  3. Zapewnienie środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.
  4. Uzupełnienie niezbędnego sprzętu dla szpitala w związku z zwalczeniem COVID 19.

Projekt zakłada wykonanie ok. 2 tysięcy testów, przy czym jednostkowy koszt badania oszacowano na 400 złotych. Daje to w skali miesiąca kwotę 800 tysięcy złotych na koszty bezpośrednie związane z realizacją oznaczeń.

Niezmiernie istotne są także środki ochrony osobistej dla szpitali klinicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Szpitale te przejęły dużą część zakresu świadczeń medycznych z jednostek wyłączonych z bieżącego funkcjonowania, na rzecz leczenia pacjentów  z COVID-19. Skutkuje to ogromnym obciążeniem tych jednostek i koniecznością zagwarantowania niezbędnego sprzętu i środków ochrony osobistej.

Więcej informacji w zakładce "Fundusze a koronawirus"

Pobierz jako PDF