Marszałek Marek Woźniak podpisał z Wielkopolską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. (WARP) umowę na realizację projektu „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” i przekazanie 100 milionów złotych na wsparcie mikro i małych przedsiębiorców z Województwa Wielkopolskiego, którzy z powodu pandemii wirusa SARS-CoV-2 utracili istotną część przychodów i odnotowali straty finansowe. Środki te umożliwią przedsiębiorcom utrzymanie działalności i funkcjonowanie w warunkach kryzysowych w sytuacji nagłego niedoboru kapitału. Pieniądze pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, pozostającego w gestii Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

 

Pomoc tu i teraz

- Wsparcie w postaci bezzwrotnych grantów to dobre koło ratunkowe dla naszych przedsiębiorców – podkreśla Marszałek Marek Woźniak. - Dziś szczęśliwie finalizujemy prace nad tym instrumentem finansowym z nadzieją, że między innymi dzięki niemu firmy, które utraciły płynność finansową z powodu pandemii, nadal będę mogły funkcjonować na wielkopolskim rynku – mówi Marszałek.  

Dystrybucją środków zajmie się Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, która wyłoni firmy w postępowaniu konkursowym.

- Rozpoczęcie naboru wniosków planujemy na koniec lipca. Szacujemy, że kwalifikacja do dofinansowania potrwa 3-4 dni, a dystrybucja tych środków będzie bardzo szybka. Przedsiębiorcy potrzebują pomocy tu i teraz – podkreśla Prezes WARP Krzysztof Urbaniak.

Projekt grantowy realizowany jest w ramach Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” WRPO 2014+. Decyzja Zarządu Województwa Wielkopolskiego o udzieleniu dofinansowania projektowi „Wielkopolska Tarcza Antykryzysowa” związana jest z podjęciem natychmiastowych działań ograniczających i zapobiegających skutkom pandemii wirusa SARS-CoV-2.

 

Nie tylko granty

To nie jedyna pomoc unijna, która została zaplanowana w budżecie WRPO 2014+ na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią. Na początku maja uruchomiono dla nich, pożyczkę płynnościową na finansowanie bieżącej działalności. Chodziło m.in. o zwiększenie kapitału obrotowego. Wielkopolski Fundusz Rozwoju przeznaczył na ten cel ponad 70 mln zł.

O pieniądze mogły ubiegać się firmy, w których przez koronawirusa wystąpił spadek obrotów lub przychodów z prowadzonej działalności. Maksymalna wartość pożyczki to 300 tys. zł na sześć lat, przy oprocentowaniu wynoszącym nawet 0 proc., bez żadnych dodatkowych opłat ani prowizji. Pożyczka wdrażana była przez dwóch pośredników finansowych: Agencję Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu. Ta pierwsza instytucja już rozdysponowała wszystkie pieniądze. Są one jeszcze w dyspozycji WARP.

Również Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu i urzędy powiatowe dystrybuują środki dla firm z Funduszu Pracy i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. WUP również otrzymał pieniądze na wsparcie dla firm z puli WRPO 2014+ (działanie 6.1). Już wydano 10 mln zł, a kolejna kwota trafi do firm w najbliższym czasie.

Także pożyczki i poręczenia JEREMIE 2 zostały dostosowane do nowej sytuacji. Wielkopolscy przedsiębiorcy mogą skorzystać z zastosowania dodatkowej karencji w spłacie albo tzw. wakacji kredytowych.

Ponieważ oferta unijna dla przedsiębiorców była dostępna, ale rozproszona w kilku miejscach, uruchomiono specjalną stronę internetową wsparcie.wielkopolskie.pl. W jednym miejscu można teraz znaleźć wszystkie najważniejsze informacje o pożyczkach, poręczeniach i innych ofertach pomocy dla firm z woj. wielkopolskiego.

Jeśli chodzi o planowany konkurs grantowy to więcej informacji uzyskać na stronie internetowej warp.org.pl

Pobierz jako PDF