578A0451_- Bezprecedensowa jest kwota unijnego wsparcia finansowego, jaką przekazujemy poznańskim szpitalom. Dziś podpisujemy umowy z podmiotami z różnych sfer nadzoru, od szpitala klinicznego, przez miejski, szpitale będące pod nadzorem samorządu województwa, po jednostkę prywatną. To całe spektrum poznańskiej opieki szpitalnej – podkreślił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Marszałek dodał, że wszystkie placówki, które otrzymały wsparcie łączy kryzys, który nastąpił w opiece zdrowotnej w wyniku pandemii COVID-19 i konieczność podjęcia działań naprawczych.

- Szpitale borykają się z problemami, które wynikają nie tylko ze zużycia zasobów materialnych, ale również długu zdrowotnego i nawarstwiających się w związku z nim problemów zdrowotnych pacjentów. Dziś trzeba przyspieszyć procedury i dać im szansę na szybszą diagnostykę – powiedział Marek Woźniak. 

Dzięki otrzymanemu wsparciu unijnemu placówki będą mogły zakupić nowoczesny sprzęt, który w znaczący sposób przyspieszy, usprawni i polepszy diagnostykę pacjentów. Szpital Miejski im. J. Strusia, który otrzymał ponad 21 mln zł zakupi robot chirurgiczny (da Vinci) do operacyjnych zabiegów urologicznych oraz rezonans magnetyczny. Wielkopolskie Centrum Onkologii przeznaczy blisko 11-milionową dotację na zakup systemu produkcji radioizotopów dla celów medycznych - cyklotron dla Zakładu Medycyny Nuklearnej w WCO. Radioizotopy wykorzystywane są w badaniach PET. Pandemia COVID-19 spowodowała opóźnienia lub przesunięcia diagnostyki skutkujące zgłaszaniem się pacjentów w znacznie bardziej zaawansowanym stadium choroby nowotworowej. Pandemia wygenerowała tak zwany dług zdrowotny. Spłata tego długu wymaga nowoczesnej, szybkiej i niezawodnej diagnostyki, do której należą metody obrazowania izotopowego.

Z kolei Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu zakupi nowoczesny sprzęt do diagnostyki endoskopowej oraz system centralnego monitorowania pacjenta OIOM. Wielkopolskie Centrum Pediatrii doposaży Oddział Urologiczny i Onkologii Urologicznej, a Centrum Medyczne HCP zakupi sprzęt medyczny służący do diagnostyki obrazowej - dwa aparaty USG, aparat RTG, a także angiograf i tomograf komputerowy. Z unijnych pieniędzy Ortopedyczno-Rehabilitacyjny Szpital Kliniczny im. W. Degi zakupi m.in. nowoczesny, specjalistyczny ambulans do transportowania dzieci po ciężkich zabiegach operacyjnych.

Warto zaznaczyć, że w sumie 34 placówki ochrony zdrowia z całej Wielkopolski otrzymają ponad 102 miliony zł na działania naprawcze po COVID-19.

Przypomnijmy, że Komisja Europejska przygotowała instrument finansowy REACT-EU pomiędzy dwoma unijnymi budżetami – tym, który się kończy, czyli na lata 2014-2020 i tym, który się zaczyna, czyli na lata 2021-2027. Powstanie tego instrumentu powiązane jest z kryzysem covidowym i konsekwencjami, które ten kryzys przyniósł. Między innymi duży uszczerbek w systemie opieki zdrowotnej w całej Europie.

Pobierz jako PDF