Odejście od wydobycia i spalania węgla brunatnego w subregionie konińskim jest istotnym wyzwaniem w pomocy pracownikom odchodzących z górnictwa i energetyki do znalezienia nowego zatrudnienia. Odpowiedzią na to wyzwanie jest projekt pracowniczy przewidziany do wsparcia ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji – „Podnoszenie i zmiana kwalifikacji oraz aktywizacja zawodowa pracowników Grupy Kapitałowej Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zorientowana na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy”.

Dobry dialog

20240318_UMWW_2000px2628– Dziś jest okazja do tego, żeby opowiedzieć o odpowiedniej transformacji w Wielkopolsce Wschodniej. To jest bez wątpienia nasz sukces i jednocześnie szansa na przeprowadzenie procesu sprawiedliwej transformacji w taki sposób, żeby Wielkopolska mogła być wskazywana jako pewien wzór, nie tylko dla polskich regionów, ale też europejskich. Wszystko to dzięki temu, że w Wielkopolsce Wschodniej udało się wypracować dobrą formę dialogu pomiędzy wszystkimi partnerami tego projektu – społecznymi, administracyjnymi, gospodarczymi. Ten projekt jest najważniejszy dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, ponieważ dotyczy ludzi, czyli pracowników, którzy stracą lub już stracili pracę, ale też rodzin pracowników, bardzo precyzyjnie zabezpieczający ich interesy – mówił Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

– To projekt jedyny w swoim rodzaju, ponieważ żaden z regionów, które są objęte wsparciem ze strony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji takiego dużego, kompleksowego projektu nie ma – tłumaczył podczas spotkania Wojciech Jankowiak, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego.

Wicemarszałek dodał także, że wsparcie odbywać się będzie poprzez zatrudnienie w nowym miejscu pracy, łącznie z subwencjonowaniem wynagrodzenia na takim samym poziomie, jak w dotychczasowym miejscu co najmniej przez rok. Trwałość miejsca pracy będzie gwarantowana przez dwa lata. Kolejna forma wsparcia, o wartości do 100 tys. zł, to pomoc w tworzeniu własnego miejsca pracy – własnej działalności gospodarczej. Przewidziane jest także tworzenie miejsc ekonomii społecznej.

Wspólna droga

– Praca nad projektem „Droga do zatrudnienia po węglu” to też bardzo ważny proces świadomościowy, pewne procesy w Wielkopolsce Wschodniej są nieuchronne. Pogodziliśmy się z trudną prawdą, że trzeba zakończyć eksploatację węgla brunatnego i zaczęliśmy rozmawiać o tym, w jaki sposób zamortyzować to, co się tutaj dzieje, i w jaki sposób zaopiekować się ludźmi – dodał Piotr Woźny, Prezes Zarządu ZE PAK.

20240318153713_20240318umww2000px2613- Proszę Państwa, mamy to! Ja się bardzo cieszę, chociaż nie do końca mogę uwierzyć, że to się stało, ale pracowaliśmy na to wszystko wspólnie. Powstał projekt pracowniczy, który okazał się najlepszym projektem nie tylko w Polsce, ale również w Europie – powiedziała Alicja Messerschmidt, reprezentująca związki zawodowe ZE PAK.

Wypracowanie dobrego dialogu przez wszystkie strony uczestniczące w projekcie podkreślał również Maciej Sytek, Prezes Zarządu Spółki Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie oraz Pełnomocnik Zarządu Województwa Wielkopolskiego ds. restrukturyzacji Wielkopolski Wschodniej. – To jest nasz sukces, że potrafimy rozmawiać, znaleźć wspólny język, czasami ustąpić i zbudować wspólną przyszłość, która zaopatrzy tych, którzy są najsłabsi i poniosą konsekwencje tej transformacji. Jednak transformacja jest nieunikniona. Poprzez nią budujemy nową przyszłość i nową tożsamość – zaznaczył Maciej Sytek.

Wartość projektu to prawie 260 mln zł, z czego blisko 180 mln ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (FST), będącego częścią Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021-2027 (FEW).

Projekt realizowany będzie przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu przy wsparciu partnerów (ZE PAK S.A., DGA S.A., Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., Jobs First Sp. z o.o., Powiat Koniński - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie, Powiat Turecki - Powiatowy Urząd Pracy w Turku, Powiat Kolski - Powiatowy Urząd Pracy w Kole, Powiat Słupecki - Powiatowy Urząd Pracy w Słupcy). Obejmuje on m.in. subsydiowanie zatrudnienia, organizację szkoleń, udzielanie wsparcia w zakresie bezzwrotnej dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, finansowe wsparcie pomostowe. Program obejmie 2,2 tys. osób - nie tylko tych obecnych pracowników ZE PAK, którzy dopiero stracą pracę, ale wszystkich, którzy w wyniku odchodzenia od węgla stracili ją od 2018 roku.

Przypomnijmy, że odejście od węgla brunatnego to kolejny krok na drodze transformacji energetycznej Konina, jak i całej Wielkopolski. Działania te mają doprowadzić do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez nasz region do roku 2040.

Pobierz jako PDF