Instytucja Zarządzająca FEW zwraca uwagę, że zgodnie z zapisami rozdziału 2 pkt 9 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027 Beneficjenci udzielając zamówień na potrzeby realizowanych projektów powinni stosować preferencje względem podmiotów ekonomii społecznej. IZ FEW podkreśla, że promowanie konkretnego rodzaju podmiotów nie może godzić w podstawowe zasady udzielania zamówień i należy opierać je o mechanizmy wynikające z dostępnych rozwiązań prawnych.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zamówień i jednocześnie wypełnienia zasady ogólnej wynikającej z rozdziału 2 pkt 9 Wytycznych dotyczących realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027, wskazującej na potrzebę stosowania preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach projektowych, IZ FEW przekazuje materiał informacyjny Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej pt. „Wyjaśnienia na temat stosowania preferencji dla podmiotów ekonomii społecznej w zamówieniach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus” (treść materiału wyjaśniającego w załączeniu).

Wyjaśnienia dot. preferencji PES_fin (168.1 KB)

Pobierz jako PDF