Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Konsultacje KPO będą odbywać się online w postaci trzech debat i dotyczyć poszczególnych obszarów wsparcia.

 

Harmonogram spotkań z linkami do zapisów na poszczególne debaty:

Rejestracja odbywa się oddzielnie na każde spotkanie.

Udział w debatach będzie możliwy również poprzez transmisję na żywo na kanale Ministerstwa w serwisie YouTube

Zgodnie z informacją MFiPR dokument ma być dostępny od 26 lutego 2021 r. w zakładce Czym jest Krajowy Plan Odbudowy

 

Czym jest Fundusz Odbudowy i KPO?

Funduszu Odbudowy (Next Generation EU) jest odpowiedzią Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Budżet Funduszu Odbudowy to ponad 672 mld euro. Fundusz ma dwa główne cele: odbudowę i przywracanie odporności gospodarek UE na ewentualne kryzysy, przygotowanie na przyszłe, nieprzewidziane okoliczności. Pomoc będzie przyznawana w postaci bezzwrotnych grantów i niskooprocentowanych pożyczek.

Największą częścią Funduszu Odbudowy jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF). Jest to instrument doraźny, dodatkowy do innych funduszy UE i jest zarządzany przez KE. W ramach Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska będzie miała do dyspozycji ok. 57,3 mld euro,  w tym: 23,1 mld euro w formie dotacji, 34,2 mld euro w pożyczkach. Czas na wykorzystanie tych pieniędzy mamy do 2026 roku.

Żeby sięgnąć po te fundusze każde państwo musi przygotować swój Krajowy Plan Odbudowy. W Polsce tym procesem kieruje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Polska powinna przedłożyć Krajowy Plan Odbudowy do Komisji Europejskiej do końca kwietnia 2021 r. KPO będzie przełożeniem tych pieniędzy na konkretne reformy, programy i inwestycje.

Obszar wsparcia

Pieniądze z Instrumentu na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Polska pragnie przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. Oznacza to wsparcie dla:

- nowoczesnej gospodarki,

- zielonej transformacji,

- zielonej mobilności,

- ochrony zdrowia,

- transformacji cyfrowej.

1920x810

Pobierz jako PDF