Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu horyzontalnej  Strategii komunikacji Funduszy Europejskich 2021-2027. Dokument opracowało Ministerstwo Funduszy i Programów Regionalnych.

Strategia określa cele, sposoby ich weryfikacji, grupy docelowe oraz zasady i standardy działań informacyjnych i promocyjnych nt. Funduszy Europejskich (FE) w nowej perspektywie finansowej. Dotyczy wszystkich programów polityki spójności (krajowych i regionalnych). Na jej podstawie instytucje zarządzające opracują bardziej szczegółowe strategie komunikacji dla poszczególnych programów, uwzgledniające ich specyfikę tj. charakter, zakres wsparcia i grupy docelowe.

Projekt Strategii uwzględnia zasady współpracy z wszystkimi instytucjami i podmiotami, które będą realizowały działania związane z komunikacją o FE, jak również działania na rzecz innych instrumentów UE.

Dokument do pobrania i formularz zgłaszania uwag 

Konsultacje trwają do 27 sierpnia 2021 r.

Pobierz jako PDF