Marek Woźniak i Wojciech Jankowiak – Marszałkowie Województwa Wielkopolskiego oraz Waldemar Buda – Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, 14 marca 2022 r. podpisali Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego, który jest najważniejszym dokumentem określającym kierunki i warunki dofinansowania programu regionalnego ze środków unijnych na nową perspektywę 2021-2027. Zawarty jest w nim – dwustronnie uzgodniony – pakiet przedsięwzięć priorytetowych, istotnych z punktu widzenia rozwoju województwa, a przede wszystkim poprawy jakości życia jego mieszkańców.

Dokument ten stanowi podstawę do rozpoczęcia negocjacji z Komisją Europejską projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027.

Kontrakt Programowy dla Województwa Wielkopolskiego (1.3 MB)

Uchwała w sprawie przyjęcia Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego (201.8 KB)

Pobierz jako PDF