Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Z udziałem Marszałka Marka Woźniaka odbyło się w formule zdalnej pierwsze spotkanie negocjacyjne Kontraktu Programowego dla Województwa Wielkopolskiego.  Ze strony Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w spotkaniu uczestniczył Waldemar Buda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Kontrakt Programowy to nowy instrument polityki rozwoju kraju, rodzaj umowy pomiędzy rządem a marszałkiem województwa, w której wskazane zostaną konkretne, ważne dla danego województwa i zgodne ze strategią rozwoju danego regionu inwestycje. Jednym ze źródeł ich finansowania będą obecnie negocjowane dodatkowe środki  w ramach nowej perspektywy  finansowej UE na lata 2021-2027 na program regionalny .

- Spotkałem się z Panem Wiceministrem Waldemarem Budą na negocjacjach programowych,  prowadzących  finalnie do  uzgodnienia puli środków finansowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2021 – 2027. Przedstawiłem potencjał i kluczowe wyzwania dla Wielkopolski, zróżnicowanie  wewnątrzregionalne, także problemy, które zdiagnozowaliśmy na obszarze naszego województwa i sposoby, w jakie chcemy sobie z nimi poradzić. Zaprezentowałem efekt konsultacji naszej Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do roku 2030 i zakres tematyczny projektów w wielu dziedzinach, które uczestnicy tych konsultacji przedstawili. Są one punktem wyjścia do konstrukcji naszego kolejnego regionalnego programu operacyjnego, który – zgodnie z zasadami ustalonymi przez Komisję Europejską – zawiera się w pięciu celach tematycznych. Dotyczą one najważniejszych sfer życia w Wielkopolsce. Spotkanie było wypełnione przedstawieniem zarówno obszarów, w jakie chcemy inwestować w regionie, jak i potencjalnych projektów, które będą mogły być zrealizowane i które będą rozwiązywały najważniejsze problemy i pozwolą zrealizować nasze zamierzenia rozwojowe. Wspomniałem o takich kwestiach, jak dysproporcje dochodowe w Wielkopolsce, dysproporcje w rozłożeniu przedsiębiorczości, ale też obszarów dotkniętych suszą i tych, które będą objęte Funduszem Sprawiedliwej Transformacji. Spotkanie odbyło się w dobrej, merytorycznej atmosferze, z intensywną wymianą pytań i odpowiedzi, ze zgodnym postrzeganiem wielu kwestii. Rodzi to nadzieję, że jeśli nasza prezentacja zostanie merytorycznie oceniona, to Wielkopolska na pewno będzie odpowiednio zaopatrzona w środki finansowe. Liczę na to, że Ministerstwo podejdzie do tego rzetelnie i zaproponuje Rządowi odpowiednią kwotę, biorąc pod uwagę to, jakie problemy i wyzwania na obszarze Wielkopolski przedstawiliśmy, by móc realizować nasze plany i zamierzenia z myślą o dobrej przyszłości regionu – podsumował spotkanie Marszałek Marek Woźniak.

Pobierz jako PDF