ZBY_5566

Konferencja „Instrumenty finansowe. Znaczenie i potencjał wsparcia zwrotnego w (zrównoważonym) rozwoju regionów” pokazała, jak ogromną szansę dla polskich regionów stanowi wsparcie zwrotne pochodzące z funduszy UE. Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak inaugurując obrady plenarne, podkreślił istotę wsparcia zwrotnego w kreowaniu rozwoju gospodarczego. Zwrócił uwagę na komplementarność instrumentów finansowych względem systemu dotacyjnego ze środków UE oraz ich efektywność w realizacji celów strategicznych dla województwa.

wybrane​Na istotę tegoż rozwoju wskazywała z kolei Wiceprezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o. o., Katarzyna Kierzek-Koperska, która zwracała uwagę, że „instrumenty finansowe pozostające w gestii regionalnych funduszy rozwoju muszą wspierać zrównoważony rozwój. Oczywiście wynika to z samego przeznaczenia środków zgodnie z polityką Unii Europejskiej, jednak naszą rolą jest, aby odpowiednio rozpoznać lokalne potrzeby i dostosować specyfiki tych narzędzi tak, aby z jednej strony wspierały rozwój społeczny i chroniły środowisko w dobie zmian klimatu, ale również równoważyły ten rozwój w odniesieniu do miejsc i kręgów beneficjentów.”

ZBY_6305Aneta Brzuzy, Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Regionalnych Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnych wyczuliła uczestników, wskazując na doświadczenia z perspektywy 2014-2020, na jakie aspekty w zakresie instrumentów finansowych w szczególności powinni oni zwracać uwagę. Słuchaczy szczególnie zainteresowała prezentowana przez Dyrektor A. Brzuzy problematyka kluczowych wyzwań we wdrażaniu instrumentów finansowych w okresie 2021+.

Konferencja umożliwiała odbyć debatę w procesie przygotowań do polityki wyjścia z instrumentów zwrotnych z okresu 2014-2020 oraz planowania założeń operacyjnych w programach zaplanowanych na 2021+. Organizatorzy wskazują, że tego typu konferencje, patrząc na żywiołowe dyskusje, pokazują jak ważna jest wzajemna wymiana poglądów i doświadczeń. Tylko tworząc wspólny front na rzecz efektywnego wykorzystania instrumentów zwrotnych, będziemy mogli zbudować ich kluczowe znaczenie i uwolnić potencjał, który jest potrzebny dla zrównoważonego rozwoju regionów.

Źródło: wfr.org.pl

Pobierz jako PDF