Baner_1080_1080_instagram 1 kopia 2Dwadzieścia lat Polski w Unii Europejskiej zmieniło nasze życie. Zyskaliśmy stabilność, nową jakość i nowe możliwości rozwoju. Unijne pieniądze wsparły realizację ważnych projektów i inwestycji poprawiających jakość naszego życia. Wybór najciekawszych i najbardziej spektakularnych inicjatyw nie był więc łatwy. Spośród tysięcy zrealizowanych przedsięwzięć wybraliśmy 20, które powalczą o głosy internautów, w czterech kategoriach: „Łączą nas… badania i rozwój”, „Łączy nas… architektura i kultura”, „Łączy nas… dobry klimat” oraz „Łączy nas… społeczna misja”.

Nominując projekty, postawiliśmy na różnorodność. W gronie plebiscytowym znajdują się zatem przedsięwzięcia nie tylko realizowane przez duże miasta i podmioty, ale też mniejsze gminy i beneficjentów. W stawce są inicjatywy z wszystkich części Wielkopolski. W ten sposób, chcieliśmy pokazać pomysłowość i zaangażowanie Wielkopolan, dzięki którym nasz region zmienił się i rozwinął.

Te dwie dekady w Unii Europejskiej to był dobry czas dla Polski i Wielkopolski.  Czas zmian, dynamicznego rozwoju i wzrostu gospodarczego. Projekty unijne przyczyniły się do tego sukcesu. Zachęcam do głosowania, bo w ten sposób możemy docenić ludzi, którzy tak wiele dobrego wnoszą do naszej wspólnoty – mówi Marek Woźniak, Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

W pierwszej edycji plebiscytu (2022 r.) oddano ponad 50 tysięcy głosów, w drugiej aż 70 tys. głosów (2023 r.). Również tym razem zachęcamy do głosowania i wspierania ulubionych przedsięwzięć. Na który projekt warto zagłosować? Wystarczy zajrzeć na stronę laczynas.wielkopolskie.pl. Znajdziecie tam nie tylko listę nominowanych przedsięwzięć, ale opisy poszczególnych projektów. Zaprosiliśmy też przedstawicieli realizatorów do nieco mniej oficjalnej rozmowy, w której dzielą się z nami swoimi doświadczeniami i zachęcają do głosowania na swoje inwestycje. Prezentację uzupełniają filmy, które realizatorzy przekazali nam, aby wzmocnić swój przekaz.

Głosowanie potrwa od 15 do 28 maja. Każdego dnia możecie oddać jeden głos na wybranego beneficjenta w każdej z czterech kategorii.

Organizatorem plebiscytu jest Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z redakcją e-magazynu „Nasz Region”. Nadzór nad obsługą Plebiscytu pełni Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

 

Poznajcie nominowanych w plebiscycie „Łączy nas WIELkopolskiE” – III edycja – specjalna

W kategorii „Łączą nas… badania i rozwój” nominowani zostali:

Collegium da Vinci za projekt „Rozwój potencjału Collegium Da Vinci do świadczenia specjalistycznych usług skierowanych do przedsiębiorstw poprzez utworzenie infrastruktury w obszarze technologii kreacyjnych”. Nominacja przyznana za stworzenie innowacyjnej infrastruktury i nowatorskie rozwiązania dla przedsiębiorstw działających w ramach technologii kreacyjnych.

Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu za projekt „Rozwój metod chirurgii robotowej w Wielkopolsce”. Nominacja przyznana za działania na rzecz ratowania zdrowia i życia mieszkańców Wielkopolski i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie chirurgii małoinwazyjnej

Powiat Wrzesiński za projekt Budowa i wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”. Nominacja przyznana za działania na rzecz poprawy jakości kształcenia zawodowego i innowacji w powiecie wrzesińskim.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna za projekt „Wzmocnienie potencjału badawczego Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Technologii Drewna wspierającego zrównoważony rozwój budownictwa drewnianego, przemysłu drzewnego i meblarstwa”. Nominacja przyznana za stworzenie nowoczesnej bazy badawczej w zakresie budownictwa drewnianego, meblarstwa oraz biopaliw.

Port Lotniczy Poznań-Ławica za projekt „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię”. Nominacja przyznana za unikalne przedsięwzięcie, pierwszy raz zrealizowane w obszarze funkcjonalnym lotniska, zmierzające do redukcji śladu węglowego i ochrony środowiska naturalnego oraz innowacyjne podejście wpisujące się w ideę Wielkopolskiej  Doliny Wodorowej.

W kategorii „Łączy nas nas… architektura i kultura” nominowani zostali:

Gmina Koźmin Wielkopolski za projekt „Zmiana sposobu użytkowania budynku biurowo-warsztatowego na budynek kulturalno-oświatowy z przebudową i dobudową w Koźminie Wielkopolskim”. Nominacja przyznana  za pierwszy w Europie projekt miejski zrealizowany z inicjatywy JESSICA polegający na kompleksowej przebudowie i rozbudowie budynku po starej gazowni w Koźminie Wielkopolskim.

Muzeum Archeologiczne w Poznaniu za projekt „Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”. Nominacja przyznana za udostępnienie szerokim gremiom mieszkańców Poznania oraz przyjezdnym turystom zbiorów historycznych opowiedzianych w przystępny sposób.

Miasto Leszno za projekt: „Modernizacja budynku przy Pl. Metziga 25 z dostosowaniem na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Udział w kulturze warunkiem rewitalizacji społecznej Leszna”. Nominacja przyznana za modelową rewitalizację i nadanie nowych funkcji społeczno-kulturalnych bibliotece.

Gmina Piła za projekty „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy - II etap” i „Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Pile - tereny nadrzeczne rzeki Gwdy i północna część wyspy miejskiej”. Nominacja przyznana za kompleksowe podejście do rewitalizacji w postaci łączenia różnych źródeł wsparcia unijnego (dotacji i pożyczki).

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski za projekt „Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego”. Nominacja przyznana za popularyzację idei oglądania filmów w małych miejscowościach.

Gmina Miejska Turek za projekt „Turek - miasto w klimacie Mehoffera. Renowacja zabytkowych polichromii w kościele NSPJ i przebudowa ratusza na potrzeby ekspozycji mehofferowskiej”. Nominacja przyznana za pielęgnowanie i promocję lokalnego dziedzictwa związanego z życiem i twórczością Józefa Mehoffera.

W kategorii „Łączy nas nas… dobry klimat” nominowani zostali:

Gmina Czerwonak za projekt „Rozbudowa systemu dróg pieszo-rowerowych w Owińskach wraz z budową kładki pieszo-rowerowej przez rzekę Wartę”. Nominacja przyznana za budowę unikalnej konstrukcji pieszo-rowerowej nad Wartą, promocję lokalnej turystyki i zeroemisyjnych środków transportu.

Miasto Konin za projekt „Ekologiczny Konin – rozwój i promocja niskoemisyjnego transportu miejskiego”. Nominacja przyznana za wdrażanie rozwiązań elektromobilnych, edukację i promocję działań przyjaznych naturze i ograniczanie śladu węglowego.

Gmina Krzemieniewo za projekt „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Mierzejewo, Oporówko, Oporowo, gmina Krzemieniewo”. Nominacja przyznana za poprawę stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby poprzez  efektywne inwestycje w gospodarkę wodno-ściekową.

Powiat Kaliski za projekt „Budowa szklarni dydaktycznej oraz placu manewrowego do nauki jazdy na potrzeby kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. St. Mikołajczyk w Opatówku”. Nominacja przyznana za budowę nowoczesnej szklarni dydaktycznej i promocję ekologicznych upraw rolniczych.

W kategorii „Łączy nas nas… społeczna misja” nominowani zostali:

- Fundacja Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi za projekt  „Wielkopolska Onkologia Dziecięca - Wielkopolski Program Profilaktyczny w zakresie onkologii dziecięcej”. Nominacja przyznana za kompleksową pomoc dla dzieci i młodzieży z rozpoznaną chorobą nowotworową.

- Związek Harcerstwa Polskiego - Chorągiew Wielkopolska za projekt: „Wielkopolskie podwórka”. Nominacja przyznana za stworzenie sieci świetlic podwórkowych, rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich u najmłodszych oraz dzielenie się harcerską misją.

- Powiat Poznański za projekt „Stworzenie otwartej strefy rekreacji dziecięcej na potrzeby uczniów OSW dla Dzieci Niewidomych w Owińskach oraz mieszkańców Powiatu Poznańskiego”. Nominacja przyznana za wrażliwość społeczną i stworzenie pierwszego w Polsce Parku Orientacji Przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących.

- Gmina Zakrzewo za projekt „Razem dla mieszkańców Gminy Zakrzewo – utworzenie Klubu Seniora i wsparcie dla rodzin!”. Nominacja przyznana za wspieranie seniorów w realizacji pasji oraz pomoc w zachowaniu ich zdrowia i pogody ducha.

- Towarzystwo Pomocy Chorym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyńskiej za projekt „Budowa hospicjum stacjonarnego z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym, dróg wewnętrznych i miejsc postojowych oraz nasadzenie zieleni izolacyjnej”. Nominacja przyznana za stworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla osób wymagających opieki długoterminowej i paliatywnej.

Pobierz jako PDF