Z uwagi na zmiany w strukturze projektu FEW 2021+ i w poszczególnych jego częściach, powstałych w wyniku dotychczasowych uzgodnień konsultacyjnych, Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 4578/2022 z dnia 20 stycznia 2022 roku przyjął projekt pn. Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (wersja 2.0), który wprowadza porządek w dalszym procesie konsultacyjnym i pozwala na jego efektywne procedowanie. 

 

Załączniki:

1. Uchwała w sprawie projektu programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 po konsultacjach społecznych (wersja 2.0) (374.1 KB)

2. Projekt programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 po konsultacjach społecznych (wersja 2.0) (3.7 MB)

Pobierz jako PDF