Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Sieć ds. Rozwoju Obszarów Miejskich (Urban Development Network) i Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG Regio) mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w  webinarium organizowanym przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre of the European Commission) 25 listopada w godzinach od 10:00 do 12:00.

W ramach webinarium głównym tematem będzie narzędzie samooceny strategii zrównoważonego rozwoju miejskiego (Self-Assessment Tool for Sustainable Urban Development strategies - SAT4SUD).

Jest to narzędzie internetowe opracowane w celu oceny strategii miejskich, rozpoznania mocnych stron i zidentyfikowania możliwości poprawy. Narzędzie ma na celu wsparcie władz miejskich, zwłaszcza tych, które wdrożyły lub planują wdrożyć zrównoważone strategie miejskie wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), ale także Instytucji Zarządzających zainteresowanych wspieraniem zrównoważonego rozwoju miejskiego w swoich regionach i krajach członkowskich.

Narzędzie będzie dostępne tutaj od drugiej połowy listopada.

Podczas webinarium spotkają się eksperci i osoby odpowiedzialne za kształtowanie polityki w zakresie możliwości, zastosowań i wartości dodanej narzędzia samooceny strategii zrównoważonego rozwoju miejskiego (SAT4SUD) jako praktyki edukacyjnej dot. anlizy cyklu startegii - od projektowania po wdrażanie, monitorowanie i ewaluację.

Zachęcamy władze lokalne, sieci miejskie, praktyków oraz krajowe i regionalne Instytucje Zarządzające i Instytucje Pośredniczące Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych w ramach Polityki Spójności oraz wszystkich zainteresowanych, do przyłączenia się do nas.

Strona wydarzenia i formularz rejestracyjny znajdują się tutaj. (dostępne w języku angielskim)

 

Pobierz jako PDF