Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Projekt Umowy Partnerstwa

30 listopada 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt Umowy Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027.

Przeczytaj projekt Umowy Partnerstwa (3 MB)  zaakceptowany przez Radę Ministrów.

Broszura informacyjna (8 MB)


Konsultacje Umowy Partnerstwa 28 stycznia 2021 r.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zapraszają na konsultacje społeczne dotyczące wydatkowania Funduszy Europejskich na lata 2021-2027.

Czego dotyczą konsultacje?

Chodzi o 76 mld euro z unijnej Polityki Spójności i Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. Wiemy, że 40% środków trafi do regionów, pozostałe 60% zostanie dzielone z poziomu centralnego w ramach programów krajowych. 

Aktualnie powstają projekty dokumentów, w których zostaną zapisane cele, na które będą przeznaczane środki z Funduszy Europejskich w najbliższych 7 latach. Najważniejszym z tych dokumentów jest Umowa Partnerstwa, która obecnie jest poddawana konsultacjom społecznym.

Czym jest Umowa Partnerstwa?

Umowa Partnerstwa (UP) określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych: polityki spójności i wspólnej polityki rybołówstwa w Polsce w latach 2021-2027.

Zgodnie z propozycją przedstawioną w projektach dokumentów na kolejną perspektywę finansową polityka spójności na lata 2021-2027 ma obejmować następujące fundusze: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Społeczny+ (EFS+) oraz Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST).

Umowa Partnerstwa będzie miała kluczowy wpływ na sposób i jakość wydatkowania środków unijnych, z tego względu zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach.

Kto i kiedy może wziąć udział?

Konsultacje będą odbywały się w każdym regionie kraju - w województwie wielkopolskim 28 stycznia br.

Może w nich wziąć udział każdy mieszkaniec województwa zainteresowany dystrybucją środków europejskich w nowej perspektywie finansowej.

Jak wziąć udział w konsultacjach?

Aby wziąć udział w wydarzeniu dedykowanemu Wielkopolsce, wystarczy zarejestrować się poprzez formularz zgłoszeniowy.

Liczba miejsc na spotkanie jest ograniczona. Konsultacje można będzie obserwować na kanale Ministerstwa na YouTube.

Agenda spotkania (467.7 KB)

Projekt Umowy Partnerstwa (3.2 MB)

Pobierz jako PDF