Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

Opis projektu:

Projekt umożliwił opracowanie nowej w skali świata, zgłoszonej do opatentowania, technologii zagospodarowania odpadowych tłuszczów (roślinnych, zwierzęcych), zawierających glicerynę i jej pochodne. Technologia ta polega na metodzie przerobu wskazanych odpadów w celu uzyskania nowych produktów - bioemulgatorów o nazwie handlowej Salvus (stanowiących estry metylowe polimetoksyglicerolu wyższych kwasów tłuszczowych), które dotychczas nie są produkowane w kraju. Wytworzonymi  emulgatorami zainteresowane są przedsiębiorstwa z sektora chemicznego, szczególnie rynków branży budowlanej oraz opcjonalnie rynków wykończenia wnętrz.

 

Informacje szczegółowe:

Beneficjent:

BIOTEN Sp. z o.o.

Program:

WRPO 2014+

Fundusz:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Całkowita wartość projektu:

5 446 575,27 PLN

Wkład UE:

2 580 401,75 PLN

Pobierz jako PDF