Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

(PDF, 1695 kb)

Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia realizowanego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce” zostało zrealizowane w okresie od sierpnia 2015 r. do stycznia 2016 r. przez firmę badawczą CBS Ultex Ankieter Sp. z o.o. i miało charakter ewaluacji ex post dla Działania 2.5 WRPO 2007-2013, tj. Rozwój miejskiego transportu zbiorowego. W jego ramach dokonano: a) oceny użyteczności oraz skuteczności wsparcia projektów realizowanych z udziałem środków WRPO 2007-2013 w ramach Działania 2.5, b) oszacowania osiągniętych wartości dwóch wskaźników: Liczba osób korzystających z komunikacji miejskiej oraz Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach Programu, c) analizy czynników wpływających na uzyskane wartości wskaźników, d) identyfikacji pośrednich i bezpośrednich efektów wsparcia w kontekście lokalnych oraz regionalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych, e) sformułowania możliwych do wdrożenia w ramach WRPO 2014+ rekomendacji dotyczących transportu zbiorowego.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF