Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

(ZIP, 186222 kb)

Badanie ewaluacyjne pn. „Efekty środowiskowe interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013” zostało zrealizowane przez konsorcjum: Atmoterm S.A. z siedzibą w Opolu oraz Ecorys Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w okresie od maja do grudnia 2016 r. W ramach badania dokonano identyfikacji a następnie oceny efektów środowiskowych inwestycji współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Badaniem objęto projekty zrealizowane zarówno w ramach Priorytetu III Środowisko przyrodnicze poświęconego wsparciu ochrony środowiska, jak i w ramach Priorytetów nie skierowanych bezpośrednio do środowiska (Priorytety I-II oraz IV-VI), tym samym identyfikacji i ocenie efektów środowiskowych podlegała cała populacja projektów WRPO 2007-2013 o charakterze bezzwrotnym. W wyniku realizacji badania opracowano zbiór zaleceń w zakresie podejmowania dalszych działań w celu ochrony środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF