Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

(ZIP, 3954 kb)

Badanie ewaluacyjne „Ewaluacja bieżąca systemu wyboru projektów i kryteriów w ramach WRPO 2014 +” zostało przeprowadzone przez firmę Ecorys Polska Sp. z o.o., w okresie od czerwca 2016 r. do stycznia 2017 r. Zakres badania koncentrował się na dwóch głównych obszarach: systemie wyboru projektów wraz z przebiegiem oceny i wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ oraz kryteriach wyboru projektów. Głównym celem ewaluacji była ocena systemu wyboru projektów WRPO 2014+, w tym kryteriów wyboru projektów, pod kątem zapewnienia warunków dla skutecznej, efektywnej i terminowej realizacji celów Programu. Badanie dokonało oceny m.in.: • prawidłowości rozplanowania naborów, • transparentności i bezstronności systemu wyboru projektów, • sposobu organizacji oceny i wyboru projektów, • zdolności systemu wyboru projektów do wyboru projektów innowacyjnych, • sposobu sformułowania kryteriów wyboru projektów oraz ich definicji, • skuteczności systemu kryteriów wyboru projektów. W wyniku realizacji badania powstał katalog rekomendacji programowych o charakterze operacyjnym oraz strategicznym.

Załączniki (0)
Pobierz jako PDF