Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje, że w okresie od 17 grudnia 2021 r. do 2 listopada 2022 r. jest realizowana na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego usługa badania ewaluacyjnego pn.: Ewaluacja postępu rzeczowego i rezultatów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020. Badanie jest przeprowadzane przez firmę Innoreg Sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie.

Głównymi celami badania są: ocena postępów w realizacji celów WRPO 2014+ oraz rozpoznanie ewentualnych problemów i zagrożeń związanych z ich osiąganiem. Wiedza uzyskana dzięki badaniu ułatwi wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu efektywności realizacji obecnego Programu oraz będzie użyteczna w kontekście planowania i wdrażania jego nowej edycji.

Wykonawca został upoważniony do zbierania informacji związanych z realizacją celów badania. Szczególne znaczenie mają informacje możliwe do uzyskania bezpośrednio od beneficjentów i realizatorów projektów prowadzonych w ramach WRPO 2014+. Dlatego prosimy przedstawicieli podmiotów, do których przedstawiciele Wykonawcy zwrócą się z prośbą o wzięcie udziały w badaniu o jej życzliwe potraktowanie. bez Państwa zaangażowania i pomocy osiągnięcie celów badania będzie niemożliwe.

Badanie realizowane jest na obszarze całego województwa wielkopolskiego oraz zostało zaplanowane z wykorzystaniem form niewymagających bezpośredniego kontaktu osobistego, tj. ankiet internetowych oraz wywiadów telefonicznych lub prowadzonych w trybie online.

Członkowie Zespołu badawczego mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskają w trakcie realizacji badania. Zostaną one wykorzystane jedynie na potrzeby prowadzonych analiz, a uzyskane wyniki będą prezentowane w formie zbiorczego opracowania. Zespół badawczy jest zobowiązany do postępowania zgodnie z obowiązującymi zasadami ochrony danych osobowych.

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

p. Maciej Piotrowski – Kierownik badania, tel. kom.: (+48) 790 694 624, e‑mail: biuro@innoreg.pl

ze strony Zamawiającego:

p. Paweł Śliwa, tel.: (61) 626 72 63, e‑mail: pawel.sliwa@umww.pl

Pobierz jako PDF