Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu badań terenowych w ramach realizacji badania pn.: Ewaluacja skuteczności projektów pozakonkursowych w ramach Poddziałania 8.3.3 „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz Poddziałania 8.1.3 „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”. Badanie jest przeprowadzane na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez konsorcjum firm: AD REM Pracownia badawcza Elżbieta Stosio-Sielach z siedzibą w Poznaniu (lider) oraz Piotr Fuchs Smart Research z siedzibą w Poznaniu (partner).

W związku z powyższym, Wykonawca został upoważniony do zbierania informacji związanych z realizacją celów badania.

Głównym celem badania jest dokonanie oceny skuteczności obu projektów, jak również ocena ich adekwatności do zachodzących zmian społeczno-gospodarczych. Uzyskane wyniki mają pomóc we wprowadzeniu usprawnień w realizacji projektów oraz dostarczyć wiedzy, która mogłaby zostać wykorzystana w procesie programowania w kolejnej perspektywie finansowej UE.

W ramach modułu badania dotyczącego projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowane będą między innymi:

W ramach modułu badania dotyczącego projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowane będą między innymi:

Zdając sobie sprawę z trudności jakie niesie za sobą epidemia zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomocy w realizacji badania. bez Państwa nie osiągniemy celu.

W związku z tym, w tym trudnym dla Nas wszystkich czasie, prosimy o udział w badaniu i udzielenie informacji wszystkie osoby – uczniów oraz ich rodziców i opiekunów, nauczycieli, przedstawicieli szkół, przedsiębiorstw i instytucji, z którymi skontaktują się w tej sprawie przedstawiciele Wykonawcy.

Jedynie dzięki Państwa zaangażowaniu możliwe będzie pozyskanie danych niezbędnych do osiągnięcia celów badania, a w dalszej perspektywie – praktyczne wykorzystanie uzyskanych wyników. Oczywiście udzielane informacje podlegają ochronie, zgodnie z regułami poufności i anonimowości oraz zasadami ochrony danych osobowych. Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w formie zbiorczego opracowania.

Uwaga: w związku z epidemią COVID-19, w trosce o zdrowie uczestników, badania mogą odbyć się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej lub telefonicznej.

 

W przypadku pytań, informacji udzielą Państwu:

ze strony Wykonawcy:

p. Piotr Fuchs – Kierownika badania, tel. kom.: 603 788 712, e‑mail: p_fuchs@op.pl;

p. Elżbieta Stosio-Sielach, tel. kom.: 791 512 013, e‑mail: ela.stosio@pracowniabadawcza.com

ze strony Zamawiającego:

p. Paweł Śliwa, tel.: (61) 626 72 63, e‑mail: pawel.sliwa@umww.pl

Pobierz jako PDF