Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn.  „Efekty środowiskowe interwencji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez konsorcjum Wykonawców – Ecorys Polska Sp. z o.o. z Warszawy oraz Atmoterm S.A. z Opola.

Głównymi celami badania ewaluacyjnego są:

1) identyfikacja i ocena efektów środowiskowych (zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich) inwestycji współfinansowanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, w tym realizowanych: w ramach priorytetów I, II, IV, V, VI, nie skierowanych bezpośrednio do środowiska, oraz w ramach priorytetu III Środowisko przyrodnicze.

2) Opracowanie rekomendacji w zakresie ochrony środowiska na obszarze województwa wielkopolskiego, odnoszących się w szczególności do przeciwdziałania zmianom klimatu i zrównoważonego wykorzystania energii, w związku z realizacją celów Strategii Europa 2020.

W ramach badania realizowane będą między innymi ankiety internetowe oraz ankiety telefoniczne z beneficjentami WRPO 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ serdecznie zachęca do wzięcia udziału w badaniu oraz informuje o upoważnieniu Wykonawcy badania do kontaktowania się z ww. podmiotami. Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony Danych Osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

W sprawach związanych z realizacją badania prosimy kontaktować się z:

- p. Anną Górecką-Ojdana - zastępcą Kierownika Zespołu badawczego, tel. 22 339 45 36, e-mail: anna.gorecka-ojdana@ecorys.com

lub p. Katarzyną Oszańca – Kierownikiem Zespołu badawczego, tel. 728 974 055, e-mail: oszanca@atmoterm.pl

- p. Pawłem Suchaneckim – pracownikiem UMWW, e-mail: pawel.suchanecki@umww.pl tel. 61 626 63 12.

Pobierz jako PDF