Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Ewaluacja ex post realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez konsorcjum Wykonawców z Warszawy – EVALU Sp. z o.o. oraz WISE EUROPA – Fundacja Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich.

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest dokonanie całościowej oceny efektów realizacji WRPO 2007-2013, w tym wpływu interwencji na sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego oraz sformułowanie wniosków dla realizacji WRPO w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

W ramach badania realizowane będą między innymi:

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+:

Informujemy, iż treść pytań kwestionariuszy ankiet oraz zestaw zagadnień dla realizacji indywidualnych wywiadów pogłębionych, zostały zatwierdzone przez przedstawicieli IZ WRPO 2014+.

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu statystycznym.

W kwestiach technicznych związanych z wypełnianiem kwestionariuszy ankiet prosimy kontaktować się z p. Anną Szczęsną (e-mail: anna.szczesna@wygpsdb.pl; tel. 22 492 70 22).
W kwestiach merytorycznych prosimy o kierowanie pytań do p. Agnieszki Śnieżek – Kierownika Zespołu Badawczego (e-mail: agnieszka.rudolf@evalu.pl).

Z ramienia IZ WRPO 2014+ sprawę prowadzi p. Patrycja Wirth‑Rejewska (e-mail: patrycja.wirth@umww.pl).

Pobierz jako PDF