Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn. „Wpływ interwencji WRPO 2014+ na zatrudnienie i rynek pracy w województwie wielkopolskim. Identyfikacja wskaźnika Liczba osób znajdujących się w lepszej sytuacji na rynku pracy sześć miesięcy po opuszczeniu programu”. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez firmę ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z.o.o.

Głównym celem badania jest ocena wpływu wsparcia udzielonego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowych 6, 7 i 8 WRPO 2014+ na zmianę sytuacji uczestników projektów pracujących w momencie udzielenia wsparcia.

W ramach badania realizowane będą między innymi:

W związku z powyższym, IZ WRPO 2014+:

Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony danych osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane uzyskane w wyniku badania będą udostępniane jedynie w opracowaniu statystycznym.

W kwestiach merytorycznych prosimy o kierowanie pytań do p. Jakuba Grabowskiego – Kierownika Zespołu Badawczego (e-mail: j.grabowski@asm-poland.com.pl).

Z ramienia IZ WRPO 2014+ sprawę prowadzi p. Magdalena Urban (e-mail: magdalena.urban@umww.pl).

Pobierz jako PDF