Szanowni Państwo,

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ informuje o rozpoczęciu realizacji badania ewaluacyjnego pn.  „Wpływ interwencji WRPO na lata 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce – ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy”. Badanie to realizowane jest na zlecenie Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ przez konsorcjum Wykonawców – WYG PSDB Sp. z o.o. z Warszawy oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-TO-S” z Warszawy.

Głównym celem badania ewaluacyjnego jest identyfikacja wpływu interwencji w ramach WRPO 2007-2013 na zatrudnienie w Wielkopolsce i wskazanie kierunków wsparcia w tym zakresie w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020.

W ramach badania realizowane będą między innymi:

-ankiety internetowe oraz ankiety telefoniczne z beneficjentami WRPO 2007-2013, wnioskodawcami o dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013, a także podmiotami z obszaru województwa wielkopolskiego, które nie ubiegały się o dofinansowanie w ramach WRPO 2007-2013;

-indywidualne wywiady pogłębione z beneficjentami WRPO 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+ serdecznie zachęca do wzięcia udziału w badaniu oraz informuje o upoważnieniu Wykonawcy badania do kontaktowania się z ww. podmiotami. Wykonawca badania zobowiązany jest do ochrony Danych Osobowych podmiotów objętych badaniem z należytą starannością. Dane, przekazane przez podmioty biorące udział w badaniu, zostaną objęte tajemnicą i będą rozpowszechniane wyłącznie w formie ogólnych zestawień statystycznych.

W sprawach związanych z wypełnianiem kwestionariuszy ankiet prosimy kontaktować się z p. Sylwią Chacińską – Członkiem Zespołu Badawczego (e-mail: sylwia.chacinska@wygpsdb.pl; tel. 22 492 72 45).

W pozostałych kwestiach, związanych z badaniem, prosimy o kierowanie pytań do p. Ireny Wolińskiej – Członka Zespołu Badawczego (irena.wolinska@wygpsdb.pl) lub p. Jana Wojciechowskiego – pracownika UMWW (e-mail: jan.wojciechowski@umww.pl; tel. 61 626 72 49).

Pobierz jako PDF