Informujemy, że na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego konsorcjum firm Grupa BST sp. z o.o. oraz EU-CONSULT sp. z o.o. realizuje usługę pn. „Analiza potrzeb w zakresie inwestycji i form wsparcia dla WRPO 2021+, w tym w zakresie możliwości wykorzystania instrumentów finansowych”.

Celem badania jest wsparcie procesu projektowania interwencji, możliwych i zasadnych do realizacji w ramach WRPO 2021+ z uwzględnieniem skutków pandemii SARS-CoV-2 dla sytuacji społeczno-gospodarczej Wielkopolski. Badanie identyfikować będzie potrzeby inwestycyjne, niedoskonałości rynku oraz występowanie nieoptymalnego poziomu inwestycji, a także zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne w województwie wielkopolskim.

Podstawę formułowania trafnych wniosków stanowić będzie analiza danych zastanych oraz opinii zebranych od uczestników badań. W związku z tym przedstawiciele Zespołu badawczego zwrócą się do przedsiębiorców, jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych czy instytucji otoczenia biznesu z prośbą o wzięcie udziału w ankiecie lub wywiadzie. Udział w badaniu przedstawicieli tych instytucji jest kluczowym warunkiem jego realizacji. Potrzeby, opinie, wiedza oraz doświadczenie zebrane za pomocą tych badań przyczynią się do skuteczniejszej i efektywniejszej realizacji polityki rozwoju województwa wielkopolskiego.

Członkowie Zespołu badawczego mają obowiązek zachowania poufności wszelkich informacji, jakie uzyskają w trakcie realizacji badania, a zgromadzone dane wykorzystane zostaną jedynie w celach badawczych na użytek niniejszej analizy. Zespół badawczy jest także zobowiązany do postępowania zgodnie z regulacjami prawnymi w zakresie danych osobowych.

W razie pytań związanych z realizacją badania informacji udzielą:

ze strony Wykonawcy badania – kierownik Zespołu badawczego,

Pan Krzysztof Gutta – tel. 608 349 379, e‑mail: krzysztof.gutta@eu-consult.pl;

ze strony IZ WRPO 2014+: pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej, tel. 61 626 63 00

Pani Agnieszka Jabkowska-Boś – agnieszka.jabkowska-bos@umww.pl;

Pan Adrian Nejman – e‑mail adrian.nejman@umww.pl;

Pobierz jako PDF