Uprzejmie informujemy o trwających konsultacjach społecznych prowadzonych w ramach oceny ex post Europejskiego Funduszu Społecznego i Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w perspektywie 2014-2020.

Badanie jest realizowane na zlecenie Komisji Europejskiej przez firmy Ecorys, Ismeri Europa, 3s i wmp Consult.

Konsultacje mają na celu zebranie opinii osób i organizacji, które były faktycznymi lub potencjalnymi beneficjentami wsparcia z EFS, a także opinii ogółu społeczeństwa na temat EFS. Posłużą one do oceny skuteczności, wydajności, przydatności oraz europejskiej wartości dodanej działań EFS, a także ich komplementarności i spójności z innymi funduszami.

Badanie będzie również informować o wdrażaniu EFS+ w okresie programowania 2021–2027 i przyczyniać się do opracowywania przyszłych programów po roku 2027. Wyniki zostaną podsumowane w dokumencie opublikowanym w Internecie, w którym będą zaprezentowane odpowiedzi z poszczególnych krajów.

Wzięcie udziału w konsultacjach jest możliwe pod linkiem https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/evaluation2014-20ESFandYEI we wszystkich 23 językach urzędowych UE. Aby uzyskać dostęp do ankiety konieczne jest zarejestrowanie się poprzez login EU. Badanie powinno zająć około 10-15 minut, a wziąć w nim udział można do 9 stycznia 2024 r.

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.

 

Pobierz jako PDF