Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Logo Fundusze Europejskie - Program Regionalny

W związku z dalszą realizacją projektu służącego wzmocnieniu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zapraszamy do udziału w szkoleniu z tematu  monitoring i ewaluacja działań rewitalizacyjnych.

 

Terminy

Szkolenia, z uwagi na aktualną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, będą realizowane w formule on-line, w następujących terminach:

•          15.09.2020 r.

•          18.09.2020 r.

•          22.09.2020 r.

w godzinach 9.00 – 15.00, przy czym przewiduje się możliwość weryfikacji skuteczności połączenia od godziny 8:30, a także realizację fakultatywnej część dyskusyjnej w godzinach 15:00 – 16:00.

 

Zgłoszenia

Wystarczy wybrać jeden z zaproponowanych terminów i wysłać zgłoszenie w terminie do 10 września br. na skrzynkę rewitalizacja@umww.pl oraz zaneta.stachowiak@umww.pl

W mailu proszę wpisać: wybrany termin szkolenia, nazwę samorządu, imię i nazwisko oraz adres mailowy uczestnika szkolenia.

UWAGA! Na wskazany adres  zostanie przesłana ankieta potrzeb szkoleniowych.

Szkolenie jest skierowane tylko do gmin z woj. wielkopolskiego, które zgłosiły się do projektu dot. wzmocnienia ich zdolności do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.  

Gminy wciąż mają możliwość zgłoszenia się do projektu – szczegóły

 

Dlaczego warto zgłosić się na szkolenie?

Monitoring i ewaluacja to procesy, które pozwalają na dokonanie skrupulatnej oceny postępów, czyli  tego czy (i w jakim stopniu) osiągane są cele zaplanowane na etapie projektowania procesów rewitalizacyjnych. Na podstawie bieżącej ewaluacji gminy mogą zweryfikować skuteczność procesu rewitalizacji, jego efektywność, użyteczność, trwałość i trafność. Właściwe przeprowadzony monitoring i ewaluacja są fundamentem prac programowych w zakresie rewitalizacji. A samo szkolenie daje możliwość pogłębienia wiedzy w tym zakresie.

 

Trenerzy szkolenia

dr Aleksandra Jadach-Sepioło – Adiunkt w Katedrze Miasta Innowacyjnego w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Zastępca Dyrektora Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. W latach 2014-2015 w IRMiR była kierownikiem projektu doradczego dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju przy opracowywanej ustawie o rewitalizacji, Narodowym Planie Rewitalizacji i Krajowej Polityce Miejskiej, w latach 2016-2019 koordynowała realizację projektów doradczych z zakresu rewitalizacji – na rzecz 23 miast realizujących projekty w ramach konkursu dotacji „Modelowa Rewitalizacja Miast” oraz 3 miast realizujących projekty pilotażowe w zakresie rewitalizacji (Łódź, Bytom, Wałbrzych).

Ekonomistka, specjalizuje się w problematyce rewitalizacji miast, ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej. Wykładowca szkoleń i studiów podyplomowych „Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie”, partnerstwa publiczno-prywatnego oraz zarządzania nieruchomościami. Autorka kilkudziesięciu publikacji i ekspertyz z zakresu rewitalizacji miast, finansowania i programowania procesów odnowy miast, partnerstwa publiczno-prywatnego, mieszkalnictwa oraz zarządzania wartością nieruchomości na obszarach rewitalizowanych. Współautor podręcznika „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim”.

 

Katarzyna Spadło – kierownik Centrum Doradztwa Rewitalizacyjnego Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. Autorka szeregu programów rozwoju, programów rewitalizacji, koncepcji i dokumentacji projektów rozwojowych, w tym rewitalizacyjnych. Doradca merytoryczny w procesie wsparcia opracowania programów rewitalizacji przez samorządy. Z ramienia Instytutu Rozwoju Miast i Regionów odpowiadała za wdrożenie pilotażowego projektu doradczego dotyczącego rewitalizacji w mieście Wałbrzych. Temat wiodący wałbrzyskiego projektu to integracja polityki planowania i rewitalizacji. Doradzała pozostałym miastom realizującym projekty pilotażowe (Łódź, Bytom) a także współuczestniczyła we wdrażaniu projektów w większości miast – laureatów konkursu „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Współautor podręcznika „Monitorowanie procesów rozwoju na poziomie wewnątrzmiejskim”.

Pobierz jako PDF